Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Coronainformation för medarbetare

Här hittar du som medarbetare i Linköpings kommun viktig information om coronaviruset. Mer information finns på kommunens intranät Linweb. Tillsammans kan vi bromsa smittan!

Alla medborgare och medarbetare har ansvar att följa de råd och rekommendationer som Folkhälsomyndigheten ger. Chefer inom Linköpings kommun gör regelbundna riskbedömningar på din arbetsplats. Detta för att kunna sätta in rätt insatser för att minimera risken för smittspridning och samtidigt kunna ha verksamheten i gång.

Håll avstånd och ta personligt ansvar.

Viktiga saker som alla kan göra:

  • Stanna hemma även om du bara känner dig lite förkyld eller har andra milda symptom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och vatten, i minst 20 sekunder.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Om det är möjligt, färdas på ett annat sätt än med allmänna färdmedel eller kollektivtrafiken, till exempel gå eller cykla.

Frågor och svar

Här kan du läsa svar på frågor om covid-19. Svaren gäller i första hand medarbetare som har en anställning i Linköpings kommun.

Enligt information på Folkhälsomyndighetens hemsida ska en person som har haft symptom i mer än 24 timmar och inte testats för Covid-19 vara hemma i minst 7 dygn efter det att symptomen uppstått. Är man sjuk längre än 7 dygn så ska man vara symptomfri eller känna sig betydligt bättre i minst 48 timmar innan man går till arbetet igen.

"Var och en bör, om möjligt, undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor med." Detta innebär att du så långt det är möjligt i ditt arbete håller avstånd till andra. Det här är särskilt viktigt i gemensamma utrymmen, så som lunchrum eller vid kaffeautomater.

"Arbetsgivare bör vidta åtgärder för att anställda ska kunna följa de allmänna råden vid lokala utbrott av covid-19. Sådana åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån och tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten skjuts upp". Detta innebär att din chef bör se till att du jobbar hemifrån, om det är möjligt.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Vänta sedan minst två dagar efter att du känner dig frisk och symtomfri, innan du går tillbaka till jobbet. Meddela din chef att du är sjuk enligt rutinerna på arbetsplatsen.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar att den som har som har symptom för misstänkt Covid-19 testar sig. Mer information om testning finns på 1177.se där även instruktioner för hur du bokar provtagning finns. 

Vid konstaterad Covid19-infektion ska du följa läkaren och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. När det gäller symptom hänvisar vi till information från Folkhälsomyndigheten och vid behov kontakt med läkare. Om du har testat positivt för covid-19 ska du hålla dig hemma minst sju dygn räknat från den dag du fick symptom.

Om du har testat positivt för covid-19 ska du hålla dig hemma minst sju dygn räknat från att du fick resultatet från testet. Får du symptom under tiden ska du hålla dig hemma två dagar efter att du inte känner några symptom. Meddela din chef att du är sjuk enligt rutinerna på arbetsplatsen.

Det är alltid läkare som beslutar om förhållningsregler, dessa måste du följa. Reglerna kan till exempel innebära att du inte får gå till arbetet.

Den som berörs av förhållningsreglerna kommer att kontaktas av sjukvården och få mer information om vad som gäller. Om du inte har möjlighet att arbeta hemifrån kan du ansöka om smittbärarpenning från Försäkringskassan. Det är vården som utfärdar intyg för smittbärarpenning.

Du ska visa upp intyget för din chef för att ha en godkänd frånvaro.

Du är frisk om det har gått minst sju dagar sedan du blev sjuk och minst 48 timmar sedan du hade några symtom. Du ska fortsätta följa samma rekommendationer som övrig befolkning för att minska smittspridningen i samhället:

  • Stanna hemma om du känner dig sjuk.
  • Tvätta händerna regelbundet.
  • Håll avstånd.

Folkhälsomyndigheten rekommenderar i nuläget inte en bred användning av munskydd i samhället då kunskapen om hur munskydd påverkar smittspridningen är osäker. Det kan finnas en risk för att användningen av munskydd ger en falsk trygghet som leder till att man inte följer andra rekommendationer såsom att stanna hemma vid symtom och att hålla avstånd. Risker kan också finnas med att man rör vid munskyddet och på det sättet sprider smitta via händerna, mer än om man inte har munskydd.

Munskydd ska ses som ett komplement till andra åtgärder för att minska smitta.

Även om Folkhälsomyndigheten rekommenderar att du som kan ska arbeta hemifrån, så är det ytterst din chef som bestämmer detta.

Om du är frisk och inte känner några symptom ska du gå till jobbet. Annars ska du hålla dig hemma och följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om testning med mera. 

Det innebär att du kan få viss ersättning från Försäkringskassan för karensavdraget till och med 2020-12-31. Du söker det i efterhand via en e-tjänst hos dem.

För tillfället ska du lämna ett läkarintyg till Försäkringskassan från den 15:e sjukdagen. Är du anställd av Linköpings kommun gäller samma sak, det vill säga att du ska lämna ett läkarintyg till din chef från den 15:e sjukdagen.

Observera att, om du har en pågående sjukskrivning och blir sjukskriven i en högre omfattning än tidigare, behöver du fortfarande lämna in ett läkarintyg till din chef från dag 8 oavsett diagnos.

Det är viktigt att du stannar hemma från jobbet om du har blivit sjuk eller om du känner milda symtom. Vänta två dygn efter att du har blivit frisk innan du går tillbaka till arbetet. Om din chef gör bedömningen att du riskerar att sprida smitta om du kommer till jobbet, kan hen stänga av dig från arbetsplatsen.

Nej, detta regleras av den lagstiftning som finns när det gäller sekretess. Ingen får sprida uppgifter om medarbetares eller kollegors hälsa eller andra personliga förhållanden. Du kan dock själv välja att berätta eller säga till chefen att hen får berätta för dina kollegor att du är smittad. Om smittspårning behöver genomföras i en kommunal verksamhet samverkar kommunen med Region Östergötland. De personer som behöver informeras i och med smittspårningen, kommer då att informeras. Övriga får inte motsvarande information.

Du kommer att få information från din chef eller smittskyddsläkare om vad som gäller på just din arbetsplats och om några särskilda åtgärder ska vidtas. Se till att hålla dig uppdaterad via de informationsforum som din chef har bestämt, till exempel anslagstavlor eller e-post.

Om du tillhör en riskgrupp och inte kan arbeta helt eller till del med dina ordinarie arbetsuppgifter, ska du styrka det med ett intyg från läkare från första dagen. Ta kontakt med din behandlande läkare eller din mottagning/vårdcentral för dialog, samt för att få ett intyg som styrker att du inte kan/ska arbeta i ordinarie arbete och varför. Många vårdgivare erbjuder alternativa kontaktvägar och du måste inte fysiskt ha träffat en läkare för att får ett intyg. Intyget lämnar du sen till din chef som gör en bedömning om hur ni ska hantera situationen. 

Medarbetare inom Linköpings kommun kan erbjudas vaccination mot säsongsinfluensa på kommunens bekostnad som en skattefri förmån.

Beslut om vem som ska erbjudas ersättning för vaccination fattas av förvaltningschef på respektive förvaltning efter dialog med HR-chef. Det är Skatteverkets regler som ligger till grund för de beslut som fattas.

Kort kan sägas att för att vaccination ska erbjudas som en skattefri förmån så ska vaccinationen ha koppling till tjänsten.

Observera att även om en medarbetare är erbjuden ersättning för vaccinering av Linköpings kommun, så är det inte kommunen som avgör prioriteringen i vilken ordning vaccineringen sker. Det är Regionen som avgör i vilken ordning riskgrupper, vård- och omsorgspersonal och andra ska erbjudas vaccin.

Ersättningen utbetalas i samband med lön efter uppvisande av kvitto.

Senast uppdaterad den 13 november 2020