Eldningsförbud i Linköping och hela Östergötland. Läs mer här: Eldningsförbud, mer information

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen informerar, utreder, beslutar och följer upp enskilda människors
rättigheter och skyldigheter. Socialförvaltningen arbetar på uppdrag av socialnämnden.

Kommunens socialtjänst har det yttersta ansvaret för att alla personer med behov av stöd får det tillgodosett. På socialförvaltningen arbetar cirka 350 personer med myndighetsutövning inom socialtjänsten. Förvaltningen är uppdelad på tre avdelningar: försörjningsinsatser, individ- och familjeomsorg samt äldre och funktionsnedsatta

Ledning

Anita Lhådö
Anita Lhådö

Socialchef Socialförvaltningen

Skicka e-post till Anita

E-post: anita.lhado@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Rose-Marie Andersson

Personalchef Socialförvaltningen

Skicka e-post till Rose-Marie

E-post: rose-marie.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Christer Qvist

Administrativ chef Socialförvaltningen

Skicka e-post till Christer

E-post: Christer.Qvist@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Laila Hämäläinen

Avdelningschef Avdelningen för försörjningsinsatser

Skicka e-post till Laila

E-post: laila.hamalainen@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Tina Andersson

Avdelningschef Individ- och familjeomsorg, avdelning 1

Skicka e-post till Tina

E-post: tina.a.andersson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Ulla Salmela Trosell

Avdelningschef Individ- och familjeomsorg, avdelning 2

Skicka e-post till Ulla

E-post: ulla.salmela-trosell@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Lena Brüde

Avdelningschef Avdelningen för äldre och funktionsnedsatta

Skicka e-post till Lena

E-post: lena.brude@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Åsa Haraldsson

Ekonom Socialförvaltningen

Skicka e-post till Åsa

E-post: asa.haraldsson@linkoping.se

Telefon: 013-20 60 00

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 januari 2018