Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kommunal indelning

Linköpings kommun bildades 1971 genom sammanslagning av staden Linköping och ett antal kringliggande landskommuner.

Kommunal indelning 1952-1970 Bild: LInköpings stadsarkiv

 

Den kommun som tillkom 1 januari 1971 omfattar ett område där det ursprungligen fanns ett stort antal landskommuner förutom Linköpings stad. Alla dessa utgjorde borgerliga primärkommuner fr.o.m. 1 januari 1863. 1 januari 1952 skedde en allmän sammanslagning av landskommuner till nya storkommuner på landet. Kartan ovan visar den nuvarande kommunen med dess föregångare. En grafisk/kronologisk framställning av utvecklingen finns att läsa i länken.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 16 september 2016