Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Stöd till barn och ungdomar med funktionsnedsättning

LSS är en rättighetslag
som ska stärka personer som medborgare.
LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Lagen ger bland annat rätt till:

Korttidstillsyn

Korttidstillsyn är en fritidsverksamhet
för ungdomar med funktionsnedsättning över 12 år.
Ungdomen får korttidstillsynen före och efter skolan
samt under skollov.

Korttidsvistelse

Personer med funktionsnedsättning kan få korttidsvistelse
på ett korttidshem.
Genom korttidsvistelse får familjen avlösning
och avkoppling.
Personen med funktionsnedsättning
får både miljöombyte och vila.

Bostad med särskild service

I en bostad med särskild service
bor några barn eller ungdomar tillsammans
och det finns personal dygnet runt.

Senast uppdaterad den 10 april 2017

Tillbaka Skriv ut
Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: