Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Gymnasieskola

Gymnasieskolan är till för ungdomar
mellan 16 och 20 år.
Gymnasieskolan är en frivillig och avgiftsfri skolform.

Det finns kommunala och fristående gymnasieskolor.
Du kan läsa om dem i broschyren
Programväljaren/Gymnasievalet.
Där kan du också läsa om gymnasieprogrammen.
Alla elever i årskurs 9 får broschyren.

Program på gymnasieskolan

De som är behöriga till gymnasieskolan kan välja på
studieförberedande program och yrkesprogram.

Kommunen har också fem olika introduktionsprogram.
De är till för elever mellan 16 och 20 år
som inte är behöriga att söka till gymnasieskolan.

Eleverna kan bli behöriga till ett nationellt
gymnasieprogram, förberedas för arbetsmarknaden eller
gå vidare till annan utbildning.

Söka till gymnasieskolan

Du som ska söka till gymnasieskolan gör det
på webben.
Adressen är

Har du frågor kan du ringa gymnasieantagningen
013-20 88 20.

I Sverige gäller frisök.
Frisök betyder att elever har rätt att söka
nationella program i hela Sverige.
På webbplatsen kan du läsa mer om gymnasieskolor i hela landet.

Läroplan

Läroplanen består av fyra delar.
Den första delen beskriver skolans värdegrund
och uppgifter.
Den andra delen innehåller övergripande mål och
riktlinjer.
Den tredje innehåller examensmål
för alla nationella program.
I den fjärde delen beskrivs de ämnen
som finns på alla program.

Elevhälsa

Alla skolor har tillgång till skolsköterska,
skolläkare, kurator och skolpsykolog. 
Varje elev får hälsobesök
med hälsokontroll under sin skoltid.
Eleven kan också få vissa vaccinationer.

Studie- och yrkesvägledning

Varje gymnasieskola har en studie- och yrkesvägledare.

Reseersättning

Gymnasieelever som har minst 6
kilometer mellan hemmet och skolan får busskort.
Varje skola ansvarar för utdelning av busskort
i början av höstterminen.

Inackorderingstillägg

Elever som går i gymnasieskola på annan ort
och inte kan resa mellan hemmet och skolan varje dag,
kan få inackorderingstillägg.
Eleven måste ansöka om att få inackorderingstillägg.
Elever som går i en kommunal gymnasieskola
ska skicka ansökan till sin hemkommun.

Om du går i en fristående skola, ska du göra ansökan 
till CSN, Centrala studiestödsnämnden.

Försäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring
för elever inom Linköpings kommuns
verksamhetsområde.

Postadress

Linköpings kommun
Utbildnings- och arbesmarknadsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Telefonnummer

013-20 60 00 (Kontakt Linköping)

E-post

Gymnasieantagningen

Linköpings kommun Gymnasieantagningen Apotekaregatan 13 C 581 81 Linköping

Telefonnummer

013-20 88 20

E-post

Webbplats

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Tillbaka Skriv ut
Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: