Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Grundskola

Alla barn mellan 7 och 16 år
måste gå 9 år i grundskolan.
Förskoleklass för barn som är 6 år
är frivillig. De flesta 6-åringar går i
förskoleklass.

I Linköpings kommun finns
kommunala och fristående grundskolor. 
Eleverna och deras föräldrar
har rätt att önska plats i en kommunal
eller fristående skola.

Önskemål om skola

Elever som ska börja i förskoleklass
eller i årskurs 7 kan lämna önskemål om skola. 
Önskemål om skola lämnas på en webbplats.
Information finns på flera språk.

Läroplanen

Alla skolor ska följa en läroplan.
Läroplanen beskriver hur skolan ska arbeta.
Läroplanen har också kursplaner för alla ämnen.
Det finns också kunskapskrav för de olika ämnena.
Det står också vad som krävs
för att få betygen A, C och E i årskurs 6 och 9.

Försäkring

Kommunen har en olycksfallsförsäkring
för elever inom Linköpings kommuns
verksamhetsområde.

Postadress

Linköpings kommun
Utbildningsförvaltningen
Apotekaregatan 13 C
581 81 Linköping

Telefonnummer

013-20 60 00 (Kontakt Linköping)

E-post

Webbplats

Senast uppdaterad den 30 november 2020

Tillbaka Skriv ut
Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: