Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Flerspråkighet

Det är viktigt att alla kan förstå, tala, läsa och
skriva svenska i olika situationer.
Därför erbjuder Linköpings kommun nyanlända
barn och ungdomar hjälp och stöd under hela
skoltiden.

Förskolan

Barn som är mellan 1 och 5 år får gå i förskola.
Under den första tiden i förskolan kan föräldrarna
få stöd av någon som talar deras språk.

Grundskolan

Skolbarn som just kommit till Sverige får gå i en
internationell klass den första tiden.
Sedan får de börja i en vanlig klass.

Oftast går barnet 1 år i internationell klass.
Övergången till vanlig klass sker lite i taget.

Gymnasieskolan

Nyanlända ungdomar mellan 16 och 19
år får gå  programmet Språkintroduktion. 
På språkintroduktion läser man mycket svenska
för att kunna fortsätta inom  gymnasieskolan. 

För att börja på ett nationellt program måste man
ha godkänt i ett antal ämnen från grundskolan.  

Svenska som andraspråk i grundskolan

Svenska som andraspråk är ett  ämne i grundskolan.
Det ska ge eleverna kunskaper så att de kan tala
läsa och skriva svenska.
Det finns regler för vilka elever som får läsa svenska
som andraspråk.
Det är skolans rektor som beslutar
om en elev får göra det.
I grundskolan kan man inte läsa både svenska och
svenska som andraspråk.

Svenska som andraspråk i gymnasiet

En elev som vill läsa svenska som andraspråk
ska ange det på ansökningsblanketten till gymnasiet. 

På gymnasiet får man läsa både svenska och svenska
som andraspråk.

Modersmålsundervisning

Barn och ungdomar som har ett annat modersmål än  
svenska har rätt till modersmålsundervisning i
grundskolan.
Modersmålsundervisningen är frivillig.
Det går också att välja modersmål som elevens val
eller som språkval.

I gymnasieskolan kan man studera sitt  
modersmål på tre sätt.
Man kan läsa det som individuellt val.
Det kan också ersätta undervisning i andra språk
än svenska och engelska.
Det kan läsas som utökat program.

Genom modersmålsundervisningen
ska elevernas få bättre kunskaper i språket.
För att få delta i undervisningen
ska eleven använda språket varje dag.

Senast uppdaterad den 10 april 2017

Tillbaka Skriv ut
Chatta
Chatta. Fäll ut menyn

Kontakt Linköping


Välkommen till Linköpings kommuns chatt. Chatten är öppen vardagar kl 8-16.

Vi som svarar är samhällsvägledare på Kontakt Linköping. Om du lämnar personuppgifter till oss behandlar vi dem såhär: