Hoppa till huvudinnehåll

Information om daglig verksamhet

Vem har rätt till daglig verksamhet?

LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.  
Lagen ger personer med utvecklingsstörning eller
autism rätt att söka daglig verksamhet.
Om du arbetar och har lön eller går en utbildning  
har du inte rätt till daglig verksamhet.
För att få delta i daglig verksamhet behöver du ett
beslut från Linköpings kommun.
Kommunen har handläggare som träffar dig
och beslutar om du har rätt till daglig verksamhet.
I Linköping kan du välja på olika verksamheter.  
Om det är många som vill komma till samma dagliga  
verksamhet får du vänta tills det blir en plats ledig  
eller välja något annat.

Vill du läsa mer om LSS klicka på länken härunder.
Länken går till FUBs lättlästa webbplats.
FUB är en organisation som arbetar för att människor  
med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv.

Vad är daglig verksamhet?

Daglig verksamhet är en sysselsättning för dig
som är anpassad efter dina intressen
och det stöd som du behöver.
Du kan vara i en grupp eller på ett företag.
I daglig verksamhet finns personal som har utbildning 
för att kunna ge dig stöd om du behöver.
Du har rätt att få daglig verksamhet 7,5 timmar per dag, 
5 dagar i veckan.

När du har daglig verksamhet får du inte lön.
Du får din inkomst, dina pengar från försäkringskassan
eller kommunen.
Kommunen betalar även ut habiliteringsersättning till dig.
Habiliteringsersättningen är 15 kr per timme.

LSS-lotsen

LSS-lotsen svarar på frågor om daglig verksamhet.
LSS-lotsen hjälper dig att hitta en daglig verksamhet  
som du trivs med.

Kontakta LSS-lots

013-20 57 73

Senast uppdaterad den 4 juli 2023

Tillbaka Skriv ut