Kontakta kommunen om daglig verksamhet

Socialförvaltningen 

Du kan ringa till Socialförvaltningen 
om du har frågor om daglig verksamhet.

Socialförvaltningen hjälper dig att ta reda på om du 
har rätt till daglig verksamhet. 

Kontakta Mottagning - LSS

013-20 67 66

vardagar 9-12

Hertig Karlsgatan 4

LSS-lotsen

LSS-lotsen svarar på frågor om daglig verksamhet. 
LSS-lotsen hjälper dig att hitta en daglig verksamhet  
som du trivs med. 

Kontakta LSS-lots

013-20 57 73

Drottninggatan 16

Senast uppdaterad den 5 oktober 2018

Tillbaka Skriv ut