Antal anrop

Här presenteras statistik på antalet slagningar och nyckelanrop mot merparten av våra datakällor. På grund av olika tekniska lösningar vid tillgängliggörande så presenteras inte statistik för alla datakällor.

 

Senast uppdaterad den 10 juni 2016