Antal anrop

Här presenteras statistik på antalet slagningar och nyckelanrop mot merparten av våra datakällor. På grund av olika tekniska lösningar så presenteras inte statistik för alla datakällor.

Senast uppdaterad den 13 februari 2020