Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Vad är öppna data

För att främja innovationer och skapandet av nya digitala tjänster för medborgare och företag, tillgängliggör Linköpings kommun offentlig information i form av öppen data.

Öppna data är digital information som tillgängliggörs för allmänheten utan några begränsningar i form av immateriella hinder som patent och upphovsrätt. Open Knowledge International sammanfatta de viktigaste:

 

  • Tillgänglighet och tillgång: Uppgifterna ska finnas tillgängliga i sin helhet och utan mer än en rimlig reproduktions kostnad, företrädesvis genom att ladda ner via Internet. Data måste också vara tillgängliga på ett bekvämt och modifierbara formen.
  • Återanvändning och Omfördelningen: uppgifterna måste lämnas på villkor som tillåter återanvändning och omfördelning inklusive uppblandning med andra datamängder .
  • Universalt deltagande: alla måste kunna använda, återanvändning och omfördela - det bör inte finnas någon diskriminering mot personer eller grupper. Till exempel, "icke-kommersiella" restriktioner som skulle förhindra "kommersiell" användning, eller begränsningar för användning för vissa ändamål (t ex endast i utbildning), är inte tillåtna.


Läs mer om Open Data:

Open Definition

The Open Data Handbook

Senast uppdaterad den 25 september 2018