Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Kontakt

Vill ni rapportera in fel eller har förslag på datamängder som Linköpings kommun borde tillgängliggöra? Ta kontakt med oss!

Öppna data från Linköpings kommun

Till e-postformulär för Öppna data

E-post: Naris.Radetinac@linkoping.se

Besöksadress: Stadshuset Storgatan 43 (se karta)

Besöksadress : Stadshuset Storgatan 43

Tillgänglighetsinformation Stadshuset Storgatan 43

Postadress: Linköpings kommun 581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 11 oktober 2016