Parkering

Den här öppna datan beskriver aktuell status på antal lediga platser i parkeringshusen i Linköping stad. Informationen uppdateras direkt i samband med att bilar kör in och ut ur parkeringshusen.

 

Webbtjänsten är en rest-tjänst, vilket innebär att den har ett REST-gränssnitt. Information som returneras av webbtjänsten är i JSON-format.

Följande avsnitt beskriver webbtjänstens systemgränssnitt, det vill säga vilka anrop som kan göras. För respektive anrop listas anropets URL, inparametar, exempelanrop och strukturen på den data som returneras.

Datan som returneras är i JSON-format och är i de flesta fall uppbyggd i form av namn/värde-par. Namn/värde-par exkluderas från resultatet (returdatan), om värdet är det samma som default-värdet för datatypen. Ett exempel på detta är namn/värde-paret Visible, som är av datatypen Bool och som används för att beskriva om en parkeringsyta är synlig eller inte. Default-värdet för datatypen Bool är false och om värdet på Visible för en specifik parkeringsyta är just false, så innebär det att

namn/värde-paret exkluderas från returdatan. Det är med andra ord underförstått att Visible är false. Anledningen till att man exkluderar namn/värde-par från JSON-resultatet är av prestandaskäl.

Kräver parameter CustomKey med API-nyckel 

 

3.1 GetParkeringsytaByID

Hämtar information för en specifik parkeringsyta.

 

URL

http://parkering.linkoping.se/Parkeringsdata/ParkeringsdataV1.svc/GetParkeringsytaById/{nyckel}/{objektID}

 

Inparametrar

Parameter

Typ

Förklaring

Obligatoriskt

Exempel

Nyckel

Sträng

Nyckel som erhålls vid registrering.

Ja

Abc123

objektID

Sträng

ID för den parkeringsyta som informations ska hämtas om.

Ja

29_1

 

Returnerad data

Datan som returneras är ett JSON-objekt med information om parkeringsytan. Tabellen nedan beskriver betydelsen av respektive namn/värde-par.

Namn

Typ

Förklaring

Exempel

Id

Sträng

Parkeringsytans ID

29_1

Name

Sträng

Namnet på parkeringsytan

Detektiven

Latitude

Flyttal

Latitud-position för parkeringsytan

58.4086

Longitude

Flyttal

Longitud-position för parkeringsytan

15.6276

ParkingSpaces

Heltal

Antal parkeringsplatser

352

ParkingSpacesAvailable

Heltal

Antal lediga parkeringsplatser

115

TicketMachines

Heltal

Antal parkeringsautomater

3

PaymentTypes

Lista

Betalningstyper: mynt, visa, mobil m.m.

1 = Mynt
2 = Visa
3 = MasterCard
4 = American Express
5 = OKQ8
6 = Statoil
7 = Shell
8 = Norsk Hydro
10 = Preem
11 = Fordonsgas
12 = St1
13 = Volvokort
100 = TeleP
101 = EasyPark
102 = Mobil

[1,2,3,4,5,6,7,8,100]

ChargeDescription

Sträng

Taxabeskrivning

00-24 alla dagar. 12 kr\/tim 08-22 därefter 1kr\/tim 22-08. Max 80 kr\/dygn.

Availability

Heltal

Tillgänglighetsgrad av parkeringsplatser för parkeringsytan.

1 = Uppgift om lediga platser saknas
2 = Lediga platser finns
3 = Få antal lediga platser
4 = Alla platser är upptagna

1

ParkingTypes

Lista

Parkeringsplatstyper

1 = Avgiftplats
2 = Förhyrd
3 = El
4 = Handikapp
5 = MC
6 = Buss
7 = Övrig

[1]

ParkingAreaTypes

Lista

Typ av parkeringsområde

1 = Gata (avgift)
2 = Yta (mark eller p-hus)
3 = Tidsbegränsad (fri parkering)

[2]

Visible

Bool

Om parkeringsytan ska vara synlig eller inte.

true

 

Exempelanrop

Hämta information om parkeringsytan med id 29_1:

http://parkering.linkoping.se/Parkeringsdata/ParkeringsdataV1.svc/GetParkeringsytaById/Abc123/29_1

 

3.2 GetParkeringsytaList

Hämtar information om nya och uppdaterade parkeringsytor baserat på angiven tidsstämpel. Om ingen tidsstämpel anges, så hämtas alla parkeringsytor.

 

URL

http://parkering.linkoping.se/Parkeringsdata/ParkeringsdataV1.svc/GetParkeringsytaList/{nyckel}/{timestamp}

 

Inparametrar

 

Parameter

Typ

Förklaring

Obligatoriskt

Exempel

Nyckel

Sträng

Nyckel som erhålls vid registrering.

Ja

Abc123

timestamp

Flyttal

UNIX-tidsstämpel för att hämta nya/förändrade parkeringsytor sedan en given tidpunkt. Om ingen tiddstämpel anges, alternativt en tidsstämpel med värdet 0, så hämtas allt.

Nej

1356994800,0

 

Returnerad data

Resultatet av anropet är ett JSON-objekt med två listor: ParkingAreaNewList och

ParkeringAreaUpdateList. Innehållet i dessa listor är noll till många JSON-objekt med parkeringsytor

och strukturen på dessa är densamma som för anropet GetParkeringsytaById.

Namn

Typ

Förklaring

Exempel

ParkingAreaNewList

Lista

Innehåller en lista med nya parkeringsytor.

"ParkingAreaNewList": [

{

Noll till många parkeringsytor

}

]

ParkingAreaUpdateList

Lista

Innehåller en lista med uppdaterade parkeringsytor.

"ParkingAreaUpdateList": [

{

Noll till många parkeringsytor

}

]

Exempelanrop

Hämta alla parkeringsytor:

http://parkering.linkoping.se/Parkeringsdata/ParkeringsdataV1.svc/GetParkeringsytaList/Abc123/0

Hämta nya eller uppdaterade parkeringsytor sedan 2013-01-01:

http://parkering.linkoping.se/Parkeringsdata/ParkeringsdataV1.svc/GetParkeringsytaList/Abc123/1356994800,0

 

3.3 GetSenasteVersion

Webbtjänsten kan finnas i flera versioner. Följande anrop gör det möjligt att ta reda på versionsnumret på den senaste versionen av webbtjänstens systemgränssnitt.

 

URL

http://parkering.linkoping.se/Parkeringsdata/ParkeringsdataV1.svc/GetSenasteVersion

Inparametrar

Inga

Returnerad data

Resultatet av anropet är ett JSON-värde (helttal) och värdet på detta heltal är alltså versionsnumret på den senaste versionen av webbtjänstens systemgränsnitt.

 

Namn

Typ

Förklaring

Exempel

 

Heltal

Versionsnumret på senaste version av webbtjänstens system

gränssnitt

1

 

Exempelanrop

http://parkering.linkoping.se/Parkeringsdata/ParkeringsdataV1.svc/GetSenasteVersion

 

Exempel på JSON-svar

1

 

Senast uppdaterad den 18 mars 2019