Hoppa till huvudinnehåll

Registerutdrag socialtjänst

Här hittar du en e-tjänst som du kan använda om du behöver utdrag ur socialregistret för att till exempel kunna bli familjehem, adoptera barn, få assisterad befruktning eller visa för annan myndighet att du inte tar emot ekonomiskt bistånd.

Länk till e-tjänst

Uppgifter du inte kan begära via denna e-tjänst

Om uppgifterna du begär ut är sekretessbelagda kan du få avslag på din begäran.

Vill du veta vilka personuppgifter avseende dig själv eller ditt barn som finns i kommunens verksamheter, datasystem och handlingar? Då kan du använda e-tjänsten "Registerutdrag. Begäran om information av kommunens behandling av personuppgifter" som du når via länken Kommunens behandling av personuppgifter, GDPR:

Din begäran finns kvar i e-tjänsten i två månader efter att ditt ärende avslutats. Har du nekats att ta del av uppgifter på grund av sekretess så finns din begäran och eventuellt beslut om sekretess kvar tills överklagandetiden löpt ut eller tills att dom från förvaltningsdomstol vunnit laga kraft.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du vill ha information om status avseende ditt ärende.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden eller av arbetsmarknadsnämnden för den administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden, vård- och äldreomsorgsnämnden respektive arbetsmarknadsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
  • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta aktuell nämnd:

Postadress:
Social- och omsorgsnämnden
Box 356
581 03 Linköping

Postadress:
Linköpings kommun
Vård- och äldreomsorgsnämnden
581 81 Linköping

Postadress: Linköpings kommun
Integrations- och arbetsmarknadsförvaltningen
581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

  • BankID
  • E-medborgarkonto
  • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
  • Freja eID+

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativ

 

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor om den är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Andra sätt att begära registerutdrag socialtjänst

Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du vända dig till Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 19 januari 2023