Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Synpunkter och klagomål på vård, stöd och omsorg

Här kan du lämna dina synpunkter på vård, stöd och omsorg. På så vis får verksamheterna bättre möjlighet att rätta till eventuella felaktigheter och brister.

Du kan använda e-tjänsten om du ansökt om stöd på Social- och omsorgsförvaltningen, om du har en pågående insats hos en kommunal eller privat utförare, eller om du på något annat sätt kommit i kontakt med vård, stöd och omsorg i Linköpings kommun.

Dina synpunkter/klagomål diarieförs och blir därmed allmän handling. Du väljer själv om du vill uppge namn eller andra kontaktuppgifter. 

Efter inskickat ärende finns dina uppgifter kvar i kommunens system för e-tjänster i ytterligare två månader innan de gallras. Vår målsättning är att återkoppla till dig inom sju dagar under förutsättning att du lämnar dina kontaktuppgifter och önskar bli kontaktad. Ditt ärende hanteras i ordinarie verksamhetssystem.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du har frågor.

Personuppgifter som lämnas i e-tjänsten behandlas av ansvarig nämnd för administration som behövs för att handlägga ärendet. Beroende på vem som ansvarar för ditt ärende kan personuppgiftsansvarig nämnd vara social- och omsorgsnämnden, äldrenämnden, kommunstyrelsen eller arbetsmarknadsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Du har också rätt att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten.
  • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål.

För frågor kontakta nämnderna via Kontakt Linköping.

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring den är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Andra sätt att kontakta oss

Om du inte vill använda e-tjänsten kan du göra på något av följande sätt:

  • lämna synpunkter direkt till din handläggare eller till aktuell verksamhet
  • skicka ett brev till Social- och omsorgsförvaltningen, Box 356, 581 03 Linköping
  • ringa till Kontakt Linköping, telefon: 013–20 60 00
  • kontakta oss via e-post till Kontakt Linköping

Äldreomsorg

Om du har synpunkter, klagomål eller förslag till förbättringar av äldreomsorgen kan du också kontakta kommunens äldreombudsman. Hen är en neutral ombudsman och fungerar som ett stöd för dig och dina anhöriga.

Senast uppdaterad den 15 april 2021