Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansök om trafikanordningsplan

Du behöver ansöka om en trafikanordningsplan (TA-plan) när du ska utföra ett arbete eller ha ett arrangemang på en yta på eller i närheten av kommunens vägar, gång-eller cykelbanor.

Om e-tjänsten

Det finns mer information om trafikanordningsplaner på sidan Arbete på väg.

I ansökan ska du redogöra för i vilka som kommer att informeras om arbetet som ska utföras. Vanliga intressenter är:

 • Räddningstjänst
 • Falck ambulans
 • Polis
 • Östgötatrafiken
 • Radio, trafik och service
 • Dukaten Parkering
 • Trafiksignaler

Kontaktuppgifter till intressenterna finner du i tillståndet du får.

Ansökan om trafikanordningsplan är kostnadsfri.

Verksamhetsutövare?

Om du har en verksamhet som återkommande ansöker om trafikanordningsplaner ser vi gärna att du ansöker direkt i kommunens verksamhetssystem för grävtillstånd och TA-planer. För mer information se rubriken Greta på webbsidan Arbete på väg.

Relaterad information

De uppgifter du lämnar hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Om återkoppling ges på annat sätt än via Mina ärenden anges det i e-tjänsten.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av samhällsbyggnadsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är samhällsbyggnadsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta samhällsbyggnadsnämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden

Till e-postformulär för samhällsbyggnadsnämnden

E-post: samhallsbyggnadsnamnden@linkoping.se

Postadress: Linköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Senast uppdaterad den 20 maj 2021