Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansök om arrangemang i idrottshallar

Denna e-tjänst används för idrottsföreningar att ansöka om arrangemang i Linköpings kommuns idrottshallar. Observera att detta är en förfrågan. Ingenting är bokat tills ni har fått en bokningsbekräftelse. Ansökan för 2021 är nu stängd.

Om e-tjänsten

Tjänsten vänder sig i första hand till idrottsföreningar som vill ansöka om arrangemang. 

Arrangemang av typ skolturneringar, internserier, cuper, turneringar, tävlingar (utanför föreningsidrotten), kommersiella arrangemang osv. bör förläggas till lågsäsong. För arrangemang som inte är idrottsarrangemang sker bedömningen från fall till fall. 

Relaterad information

Gallring

Uppgifterna gallras ur e-tjänsten efter två månader.

Har du problem eller frågor kring e-tjänsten

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Lokalbokningen.

Lokalbokningen

Bokning av idrottshallar, idrottsanläggningar, skolidrottshallar, övriga skollokaler samt vissa kulturarenor görs via e-tjänsten InterbookGo.

 Telefontider:

Måndag och onsdag kl.13.00-15.30
Tisdag, torsdag och fredag kl.9.00-11.00

Postadress: Apotekaregatan 13C, 581 81 Linköping

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av kultur- och fritidsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
  • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta kultur- och fritidsnämnden enligt följande: zzzkof@linkoping.se  eller via
Linköping kommun
Kultur- och fritidsnämnden
581 81 Linköping

Senast uppdaterad den 2 februari 2021