Hoppa till huvudinnehåll

Järnvägsplan Bäckeby-Tallboda

Linköpings kommun omfattas av två järnvägsplaner för Ostlänken. Det är järnvägsplan för sträckan från kommungränsen vid Bäckeby till Tallboda och järnvägsplan för den centrala passagen från Tallboda till söder om Skäggetorp.

Öppet landskap

 

Arbetet med järnvägsplanen Bäckeby-Tallboda pågår. Det är Trafikverket som ansvarar för den. Kommunen har förordat korridoren för järnvägen som följer E4 och att det är den som Trafikverket arbetar efter. 

Kommunens roll här är inte lika stor som för passagen genom staden. Den främsta anledningen är att landsbygden inte är detaljplanelagd.

Senast uppdaterad den 3 november 2023