Hoppa till huvudinnehåll

Nya stationen kommer ligga i Steninge

Trafikverket har beslutat att Ostlänken ska gå i korridoren med station i Steninge. Beslutet ger tydliga förutsättningarna för Linköpings stadsutveckling.

ostlänken 230626.png

Nu arbetar Trafikverket med att ta fram en järnvägsplan. Det är en detaljerad beskrivning av hur sträckningen av järnvägen ska se ut och hur den ska byggas inom korridoren. Kommunen har i sitt remissvar inför korridorvalet varit tydlig med att man vill att stationen ligger i S:t Larsgatans förlängning.

Järnvägsplanen ska även innehålla en miljökonsekvensbeskrivning som beskriver den miljöpåverkan som verksamheten kan medföra. I denna process bjuder Trafikverket in till fler samråd med till exempel fastighetsägare i det aktuella området innan planen ställs ut för granskning. Det första samrådet är planerat till hösten 2024 och planerad byggstart är 2028.

Enligt Trafikverkets utredning är korridoren med station i Steninge det bästa alternativet för Ostlänkens sträckning i centrala Linköping. Ställningstagandet vilar på Trafikverkets samlade bedömning av alternativens effekter samt i vilken utsträckning de uppfyller projektets ändamål och projektmål. Övriga redovisade alternativ avskrivs nu från fortsatt planering.

Senast uppdaterad den 14 mars 2024