Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Välkommen till Linköpings kommuns varumärkesmanual

Genom att ha en gemensam varumärkesplattform och använda vår gemensamma logotyp och grafiska profil skapar vi en tydlig bild av vilka vi är och vad vi står för, både i vår interna och externa kommunikation.

Senast uppdaterad den 5 april 2019