Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Samarbeten och avsändare

I vissa fall är det viktigt för våra målgrupper att veta vilken verksamhet som kommunicerar. Därför lyfter vi ibland fram våra verksamhetsnamn i kommunikationen, men det ska alltid vara tydligt att Linköpings kommun är avsändare. Hur olika avsändare inom Linköpings kommun ska förhålla sig till varandra kan du läsa om i avsnittet namnhierarkier.

Det händer också att vi kommunicerar tillsammans med externa parter, till exempel i samarbeten eller med upphandlade leverantörer. För att vara tydliga i vår kommunikation är det viktigt att använda logotyper och den grafiska profilen på rätt sätt. Det kan du läsa om i avsnitten samarbeten respektive leverantörer.

Senast uppdaterad den 23 maj 2018