Leverantörer

När Linköpings kommun samarbetar med externa aktörer via upphandlade tjänster är det kommunen som bär huvudansvaret för kommunikationen kring de tjänster som utförs. Därför är det i första hand Linköpings kommuns visuella identitet som ska användas och kommunen ska vara huvudavsändare. Det stärker kommunens varumärke och bilden av Linköping som stad.

Vår logotyp bör placeras på den mest framträdande ytan. Leverantörens logotyp bör placeras i något av de nedre hörnen och i mindre storlek än Linköpings kommuns logotyp. Om det är många leverantörer bör de i första hand skrivas ut som text och i annat fall placeras på en tilläggsyta i underkant. En text som förklarar relationen mellan oss bör finnas med, till exempel ”I samarbete med”.

Exempel på byggskylt med leverantörernas namn som text:

Exempel på byggskylt med leverantörernas namn som logotyp:

I vissa fall kan det bli otydligt för mottagaren om Linköpings kommun står som huvudavsändare när extern leverantör utför upphandlade tjänster. Då används istället leverantörens grafiska profil och relationen med Linköpings kommun uttrycks enbart genom texten ”På uppdrag av Linköpings kommun”. För detta krävs godkännande från Linköpings kommuns kommunikationsavdelning.

Exempel på byggskylt med tilläggsyta i underkant:

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2018