Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Namnhierarkier

All kommunikation från Linköpings kommun ska vara enkel och tydlig. Därför är det viktigt att vi hjälper våra mottagare att snabbt få en uppfattning om vem som är avsändare. För att visa att Linköpings kommun är avsändare samlas vi under en övergripande logotyp. I vissa sammanhang är det viktigt för mottagaren att veta vilken del av vår organisation som står bakom kommunikationen. Då utgår vi från vår namnstrategi, som bygger på en hierarki med fyra nivåer.

Nivåerna beskriver kommunikativ rangordning, men betyder inte att de behöver vara visuellt underordnade varandra. Hierarkin används för att vägleda namnhanteringen i allt kommunikationsmaterial.

Nivå 1: Varumärkesnamn

Detta är vår logotyp, det enda namnet i hierarkin som ska ses som ett varumärke och den enda nivån som alltid måste finnas med. Vi placerar vår logotyp på en yta där den framträder tydligt, lämpligen i något av de fyra hörnen på en trycksak, i toppen på en webbplats eller centrerat i film. Den kan vara i färg, negativ eller svartvit beroende på bakgrund.

Nivå 2: Verksamhetsnamn

När det är viktigt för mottagaren att veta vilken verksamhet som kommunicerar ska verksamhetsnamnet lyftas fram i en prioriterad yta, exempelvis något av de hörn som inte används av varumärkesnamnet. Det kan vara till exempel namnet på en förskola, ett äldreboende eller en idrottsanläggning.

Nivå 3: Projektnamn / Aktivitet / Rubrik

Denna nivå ska inte uppfattas som avsändare, utan är egentligen ett budskap. Vanligtvis handlar det om ett projekt, en aktivitet eller ett erbjudande. När ett sådant namn behöver kommuniceras lyfts det i första hand i innehållet, som en rubrik. I vissa sammanhang, till exempel om det är ett evenemang som har en egen symbol, så kan symbolen lyftas här.

Nivå 4: Juridiska namn / Kontaktuppgifter

Ibland behöver mottagaren veta vilken juridisk eller organisatorisk tillhörighet som står bakom ett budskap, till exempel för att man ska veta vart man ska vända sig för att få mer information. Vanligtvis handlar det om kontaktuppgifter eller en webbadress, men det kan också vara en förvaltning. Denna information är lägst prioriterad i denna hierarki och ska därför ha en mer diskret placering, till exempel på baksidan av en broschyr eller i nederkanten av en webbplats.

Såhär kan det se ut när en verksamhet utan egen symbol kommunicerar:

Såhär kan det se ut när en verksamhet med egen symbol kommunicerar:

Ibland kan ett visst evenemang ha fått en egen symbol, även om verksamheten som driver evenemanget inte har någon egen symbol. Då kan man vilja lyfta evenemangssymbolen som budskap. Det kan se ut såhär:

Senast uppdaterad den 23 maj 2018