Hoppa till huvudinnehåll

Föräldrasamverkan

Samverkansrådet är ett samarbetsorgan med syfte att vara en länk mellan vårdnadshavare och skola kring skolfrågor som rör våra skolbarn och skolmiljön. Målet är att uppnå en informerad och trygg vårdnadshavargrupp som i vissa delar kan fungera som bollplank till skolledning vid behov.

Våra möten

Samverkansrådet består av några representanter från varje klass på skolan, men alla vårdnadshavare är välkomna på mötena. Om ni har frågor eller funderingar som ni vill att rådet tar upp, meddela dem till rektor senast en vecka innan mötet.

Senast uppdaterad den 14 april 2020