Hoppa till huvudinnehåll

Elevhälsa på Berzelius anpassade gymnasieskola

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och är kostnadsfri.

Skolsköterska

Skolläkare och skolsköterska har tystnadsplikt. Eventeuellt besök hos skolläkare går via skolsköterskan.

Kontakt

Annika Esping
Skolsköterska
Telefon: 013 - 20 74 93, 072 - 205 54 74

Kurator

Skolkuratorn är i första hand till för eleverna men har även kontakt med föräldrar. Kontakten kan handla om kriser, kompisar, ensamhet, konflikter, mobbning, svårigheter med att gå i skolan, samlevnadsfrågor, drogproblem, till exempel. Kuratorn träffar enskilda elever, grupper och klasser. På skolan finns också en psykolog.

Kontakt

Kajsa Johansson
Kurator

Senast uppdaterad den 28 maj 2023