Hoppa till huvudinnehåll

Individuella programmet på Berzeliusskolan

På vårt individuella program jobbar vi med sex ämnesområden. Här anpassar vi utbildningen efter dina behov och förmågor.

Det individuella programmet passar dig som behöver en utbildning som utformas efter dina enskilda behov och förutsättningar. Utbildningen ska ge dig kunskaper som du kan använda för att du ska få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Du har möjlighet att läsa enstaka kurser på ett nationellt program inom anpassade gymnasieskolan. I slutet av utbildningen ges du en möjlighet att göra studiebesök och praktik inom dagligverksamhet.

Ämnesområden

Du läser sex ämnesområden inom programmet

  • Estetisk verksamhet
  • Hem och konsumentkunskap
  • Idrott och hälsa
  • Natur och miljö
  • Individ och samhälle
  • Språk och kommunikation

Vi arbetar ämnesövergripande och tematiskt kring de sex ämnesområdena. Det som genomsyrar hela vår verksamhet är kommunikation och socialt samspel då vi ser det som en mycket viktig förutsättning för delaktighet.

Senast uppdaterad den 28 maj 2024