Hoppa till huvudinnehåll

Inskolning

När det är dags för dig och ditt barn att börja hos oss, är ni välkomna på inskolning. Information om hur det går till, finns här nedanför.

 

Rutin för inskolning/introduktion

För att skapa en god inskolning strävar vi efter

  • Trygga vårdnadhavare
  • Att informera om verksamheten
  • Skapa en positiv/tillitsfull relation till barnet

Placeringsmeddelande till vårdnadshavare

  • Förskolan kontaktar vårdnadshavare via telefon eller mail
  • Förskolan skickar ett välkomstbrev med inskolningstid för första dagen

Inskolning

Dag 1 kl.10- 11

Barn och vårdnadshavare deltar i avdelningens aktiviteter.

Dag 2 kl. 9 - 11

 Barn och vårdnadshavare deltar i avdelningens aktiviteter

Dag 3 kl. 9 - 12 

Barn och vårdnadshavare deltar i avdelningens aktiviteter. Lunch tillsammans med vårdnadshavare. Möjlighet att äta lunch, kostnad 50 kr(betalas kontant) Om barnet inte orkar hela tiden ut avslutas dagen tidigare.                      

Dag 4 - 10 kl. 9 - 12

Lämning i samråd med vårdnadshavare, korta stunder med vårdnadshavaren kvar på förskolan sedan allt längre. Vi erbjuder en plats där vårdnadshavare kan sitta som inte är personalrum. Där finns Lpfö och annnan litteratur tillgänglig att titta på. Möjlighet för vårdnadshavare att äta lunch, kostnad 50 kr(betalas kontant)Personalen meddelar köket hur många dagar vårdnadshavare vill äta lunch. För barn som ska äta frukost kan besök på öppningsavdelningen göras under den ordinarie inskolningstiden. 

Efter första veckan på inskolningen,samtalar vi om hur vårdnadshavare upplever inskolningen.

 Efter ca 1 mån Uppföljningssamtal, vi beskriver barnets dag på förskolan, vårdnadshavare ger sin syn på inskolning och den första tiden på förskolan.

Personalen utvärderar med följande frågeställningar:

  • Har vi trygga vårdnadshavare? Hur kan vi se det? 
  • Har vi informerat om verksamheten? På vilka olika sätt?
  • Har alla i arbetslaget en relation med barnet och vårdnadshavare?
  • Har de andra barnen på avdelningen en relation med barnet?
  • Hur kan vi förbättra material och förhållningssätt under inskolningen?

 

Senast uppdaterad den 6 april 2021