Nämnder och styrelser

Här hittar du kontaktuppgifter till ordförande och vice ordförande i Linköpings kommuns nämnder och styrelser.

Kommunfullmäktige

Lars Vikinge (C)

Borgmästare, kommunfullmäktiges ordförande

Skicka e-post till Lars Vikinge (C)

E-post: lars.vikinge@linkoping.se

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

Skicka e-post till Gustaf Appelberg (L)

E-post: gustaf.appelberg@linkoping.se

Niklas Nåbo (S)
Niklas Nåbo (S)

Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till Niklas Nåbo (S)

E-post: Niklas.Nabo@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 54, 076-226 05 37

Kommunstyrelsen

Niklas Borg (M)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, gruppledare (M)

Skicka e-post till Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: mobil: 070-815 49 73

Porträttbild på Denise Cassel (KD)
Denise Cassel (KD)

Kommunalråd, förste vice ordförande kommunstyrelsen, gruppledare (KD)

Skicka e-post till Denise Cassel (KD)

E-post: Denise.Cassel@linkoping.se

Telefon: 013-26 38 18, 072-235 99 94

Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, andre vice ordförande kommunstyrelsen, vice ordförande krisledningsnämnden, gruppledare (S)

Skicka e-post till Kristina Edlund (S)

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 072-240 07 40

Arbetsmarknadsnämnden

Fredrik Lundén (M)

Ordförande arbetsmarknadsnämnden

Skicka e-post till Fredrik Lundén (M)

E-post: fredrik.lunden@linkoping.se

Telefon: 076-764 65 83

Ali Hajar (S)

Vice ordförande arbetsmarknadsnämnden

Skicka e-post till Ali Hajar (S)

E-post: ali.hajar@linkoping.se

Telefon: 013-26 32 14

Barn- och ungdomsnämnden

Erik Östman (M)

Ordförande barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Erik Östman (M)

E-post: erik.ostman@linkoping.se

Telefon: 013-20 71 82

Elias Aguirre (S)

Kommunalråd, vice ordförande barn- och ungdomsnämnden

Skicka e-post till Elias Aguirre (S)

E-post: elias.aguirre@linkoping.se

Telefon: 013-20 73 37

Bildningsnämnden

Åsa Wennergren (L)

Kommunalråd, ordförande bildningsnämnden, gruppledare (L)

Skicka e-post till Åsa Wennergren (L)

E-post: asa.wennergren@linkoping.se

Telefon: 013-20 75 74, 073-142 80 43

Jonatan Hermansson (S)

Vice ordförande bildningsnämnden

Skicka e-post till Jonatan Hermansson (S)

E-post: jonatan.hermansson@linkoping.se

Bygg- och miljönämnden

Stefan Erikson (M)

Ordförande bygg- och miljönämnden och valnämnden

Skicka e-post till Stefan Erikson (M)

E-post: stefan.erikson@linkoping.se

Gunnar Gustafsson (MP)

Vice ordförande bygg- och miljönämnden

Skicka e-post till Gunnar Gustafsson (MP)

E-post: gunnar.gustafsson@linkoping.se

Telefon: 070-954 47 78

Krisledningsnämnden

Niklas Borg (M)

Kommunalråd, ordförande kommunstyrelsen och krisledningsnämnden, gruppledare (M)

Skicka e-post till Niklas Borg (M)

E-post: niklas.borg@linkoping.se

Telefon: mobil: 070-815 49 73

Kristina Edlund (S)

Kommunalråd, andre vice ordförande kommunstyrelsen, vice ordförande krisledningsnämnden, gruppledare (S)

Skicka e-post till Kristina Edlund (S)

E-post: Kristina.Edlund@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 51, 072-240 07 40

Kultur- och fritidsnämnden

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

Skicka e-post till Gustaf Appelberg (L)

E-post: gustaf.appelberg@linkoping.se

Niklas Nåbo (S)
Niklas Nåbo (S)

Andre vice ordförande kommunfullmäktige, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden

Skicka e-post till Niklas Nåbo (S)

E-post: Niklas.Nabo@linkoping.se

Telefon: 013-20 77 54, 076-226 05 37

Samhällsbyggnadsnämnden

Muharrem Demirok (C)

Kommunalråd, ordförande samhällsbyggnadsnämnden, gruppledare (C)

Skicka e-post till Muharrem Demirok (C)

E-post: Muharrem.Demirok@linkoping.se

Telefon: 013-20 62 94, 073-675 76 79

Mari Hultgren (S)

Kommunalråd, vice ordförande samhällsbyggnadsnämnden

Skicka e-post till Mari Hultgren (S)

E-post: mari.hultgren@linkoping.se

Telefon: 013-26 31 20

Social- och omsorgsnämnden

Annika Krutzén (M)

Kommunalråd, ordförande social- och omsorgsnämnden

Skicka e-post till Annika Krutzén (M)

E-post: annika.krutzen@linkoping.se

Ann-Charlott (Lotta) Bäckman (S)

Vice ordförande social- och omsorgsnämnden

Skicka e-post till Ann-Charlott (Lotta) Bäckman (S)

E-post: ann-charlott.backman@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 60

Valnämnden

Stefan Erikson (M)

Ordförande bygg- och miljönämnden och valnämnden

Skicka e-post till Stefan Erikson (M)

E-post: stefan.erikson@linkoping.se

Süreyya Kurdi (S)

Vice ordförande valnämnden

Skicka e-post till Süreyya Kurdi (S)

E-post: sureyya.kurdi@linkoping.se

Telefon: 013-26 30 40

Äldrenämnden

Liselotte Fager (KD)
Liselotte Fager (KD)

Ordförande äldrenämnden

Skicka e-post till Liselotte Fager (KD)

E-post: lise-lotte.fager@linkoping.se

Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd, vice ordförande äldrenämnden

Skicka e-post till Mikael Sanfridson (S)

E-post: Mikael.Sanfridson@linkoping.se

Telefon: 013-20 70 52, 072-240 08 24

Överförmyndarnämnden

Gustaf Appelberg (L)

Ordförande överförmyndarnämnden och kultur- och fritidsnämnden, förste vice ordförande kommunfullmäktige

Skicka e-post till Gustaf Appelberg (L)

E-post: gustaf.appelberg@linkoping.se

Nicolina Wiklund (S)

Vice ordförande överförmyndarnämnden

Skicka e-post till Nicolina Wiklund (S)

E-post: nicolina.wiklund@linkoping.se

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 september 2019