Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Avfall och återvinning

Avfall ska tas omhand på rätt sätt för att minska miljöpåverkan. Det bästa sättet att spara på miljön är förstås att minska mängden avfall genom förändrade inköpsvanor.

Hushållsavfall

Hushållsavfall är det som du normalt stoppar i soppåsen i din bostad. Exempel på hushållsavfall är matrester, förpackningar och blöjor.

Hämtning av hushållsavfall

För att inte avfall hamnar på fel ställe finns det krav på att alla hushåll ska ha avfallshämtning (Renhållningsordning). Det är Tekniska verken som har ansvar för hämtning av hushållsavfall i Linköping. Har du frågor om hämtning av ditt hushållsavfall är du välkommen att kontakta Tekniska verken.

Genom att källsortera ditt avfall och lämna det till återvinning sparar du både på miljö och sänker kostnaderna för avfallshämtningen. Förpackningar och tidningar lämnar du på en återvinningsstation. Farligt avfall, exempelvis elekronikavfall och kemikalier, lämnar du på en återvinningscentral.

Grovavfall

Grovavfall från ditt hushåll hanteras av Tekniska verken. Du kan kostnadsfritt lämna det på någon av återvinningscentralerna. Tekniska verken kan mot en ersättning hämta grovafall eller ställa ut en container.

Trädgårdsavfall

Ris och komposterbart avfall från din trädgård kan du lämna på återvinningscentralerna eller på någon av trädgårdsavfallstipparna. Du kan även beställa ett kärl för komposterbart trädgårdsavfall. Kärlet töms regelbundet under vår sommar och höst.

Kontakt

Senast uppdaterad den 22 maj 2024