Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Hitta bostad

Hitta bostad

I Linköping finns det kommunala och privata bostadsbolag som hyr ut bostäder.
Bland de bostäder som hyrs ut finns det särskilda bostäder för studerande och för
seniorer.

För att du ska hitta ett boende behöver du söka bostad hos olika hyresvärdar. På
kommunens webbplats hittar du kontaktuppgifter till de hyresvärdar som har valt att
visa sin kontaktinformation där.

Seniorboende och trygghetsboende

Det finns flera fastighetsbolag som erbjuder seniorboende eller 55+ och
trygghetsboende för dig som är över 70 år.

Seniorboende är inte detsamma som serviceboende eller vårdbostad. Det är
lägenheter som är speciellt anpassade för äldre. De kan till exempel vara utrustade
med timer för eluttag, handtag i badrum och vara utan trösklar. Du som fyllt 55 år har
möjlighet att ställa dig i kö för ett seniorboende.

Trygghetsboende är bostäder med extra trygghet och gemenskap för dig som har
fyllt 70 år. Det finns en värd i boendet samt gemensamma sällskapsrum för olika
aktiviteter.

Särskilt boende

Det finns också något som kallas särskilt boende. Särskilt boende är till för dig som
inte längre kan få ditt behov av tillsyn, omvårdnad, trygghet och säkerhet tillgodosett
i ditt vanliga boende, genom till exempel hemtjänst eller dagverksamhet.

Hör av dig till Kontakt Linköping om du vill veta mer om vilka särskilda boenden som
finns i kommunen.

Senast uppdaterad den 22 maj 2024