Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Färdtjänst

Det är Östgötatrafiken som ansvarar för utförandet av kommunala färdtjänstresor i Linköping.

Vem kan få färdtjänst?

För att ha rätt till färdtjänst måste du ha en funktionsnedsättning som beräknas pågå i minst tre månader. Du ska också ha väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med den vanliga kollektivtrafiken. Du som söker färdtjänst måste vara folkbokförd i Linköpings kommun.

Ansök om färdtjänst

Du ansöker om färdtjänst på Linköpings kommuns webbplats.

Läkarutlåtande

Ibland kan det vara nödvändigt att komplettera din ansökan om färdtjänst med ett läkarutlåtande. Av läkarutlåtandet ska det framgå vilken typ av funktionsnedsättning du har samt hur lång tid denna funktionsnedsättning beräknas pågå. Det är färdtjänsthandläggaren som avgör när läkarutlåtande krävs.

Bedömning

När din ansökan kommit in till Linköpings kommun registreras den. Om det behövs tar en handläggare kontakt med dig för att göra en utredning och bedömning enligt lagen om färdtjänst.
Beslut om färdtjänsttillstånd

Vi skickar vårt beslut gällande din ansökan skriftligt till den adress där du är folkbokförd. Har du ansökt via e-tjänst får du ett digitalt beslut i e-tjänsten. Om din ansökan beviljas får du ett färdtjänstbevis (plastkort) till den adress du är folkbokförd på. En ansökan som inte har beviljats kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Avgifter för färdtjänst

En avgift tas ut för resor med färdtjänst. Hör av dig till Kontakt Linköping om du vill veta avgiftens storlek.

Avgifter för resor över kommungränser finns på Östgötatrafikens webbplats.
Medresenär

Du som har beviljats tillstånd för färdtjänst får ta med medresenärer på din resa. Du får ta med en vuxen person eller två barn. Medresenärer betalar samma pris som personen som har färdtjänsttillståndet.

Ledsagare

Om du behöver aktiv hjälp i fordonet under resan kan du ansöka om en ledsagare. Observera att behovet av hjälp endast ska vara kopplat till själva resan, om du behöver hjälp utanför fordonet kan du istället ta med en medresenär.

Ledsagaren ska följa med på hela resan och får inte själv ha färdtjänsttillstånd eller behov av att ta med eget förflyttningshjälpmedel.

Du ansöker om ledsagare genom ansökningsblanketten för färdtjänst. Om du har beviljats en ledsagare har du även rätt att ta med en medresenär på färdtjänstresan.

Frågor?

Hör av dig till Kontakt Linköping om du har frågor om färdtjänst.

Senast uppdaterad den 22 april 2024