Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Färdtjänst

Färdtjänsten är till för dig som på grund av funktionshinder inte kan resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Det är Östgötatrafiken som ansvarar för utförandet av kommunala färdtjänstresor i Linköping.

Vem kan få färdtjänst?

För att har rätt till färdtjänst måste du ha en funktionsnedsättning som beräknas pågå i minst tre månader. Du ska också ha stora svårigheter att använda den vanliga kollektivtrafiken. Den som söker färdtjänst måste vara folkbokförd i Linköpings kommun.

Ansök om färdtjänst 

Använd e-tjänst eller blanketten nedan för att ansöka om nytt färdtjänsttillstånd eller omprövning av befintligt tillstånd.

Läkarutlåtande

Ibland kan det vara nödvändigt att komplettera din ansökan om färdtjänst med ett läkarutlåtande. Av läkarutlåtandet ska det framgå vilken typ av funktionsnedsättning du har samt hur lång tid denna funktionsnedsättning beräknas pågå. Det är färdtjänsthandläggaren som avgör när läkarutlåtande krävs.

Bedömning

När din ansökan kommit in registreras den. En handläggare tar sedan kontakt med dig för att göra en utredning och bedömning enligt lagen om färdtjänst.

Beslut om färdtjänsttillstånd

Om din ansökan beviljas får du ett skriftligt beslut. Efter cirka två veckor får du ett färdtjänstbevis (plastkort) till den adress som du är folkbokförd på. Om din ansökan inte beviljas, får du ett skriftligt beslut om detta. Beslutet kan överklagas hos förvaltningsrätten.

Återkallelse av tillstånd

Färdtjänsttillståndet kan återkallas om de skäl som gjort att du beviljats färdtjänst inte längre gäller eller att du har brutit mot reglerna för färdtjänsten.

Avgifter för färdtjänst

Avgiftern för att åka med färdtjänst är samma som den ordinarie kollektivtrafiken. Som färdtjänstberättigad omfattas du av seniorrabatten oavsett din ålder. Information om avgifter finns på Östgötatrafikens webbplats. De svarar även på frågor angående avgifter.

Resa med buss inom Linköpings tätortszon

Du som har färdtjänsttillstånd åker, oavsett ålder, buss till seniortaxa inom Linköpings tätort (linjerna 1-257). Medresenärer åker med kostnadsfritt på bussen.

Sjukresor

Kontakt

Kontakt Linköping - kommunens center för medborgarservice

Till e-postformulär för Kontakt Linköping

Telefon: 013–20 60 00
Telefontid: måndag-fredag klockan 07.30-17.00. (juni - augusti, 07:30-16:00)

Senast uppdaterad den 20 oktober 2020