Hoppa till huvudinnehåll

Teckenspråk: Så fungerar kommunen

Kommunen styrs av politiker som valts direkt av medborgarna. Vid sidan av den politiska organisationen finns en tjänstepersonsorganisation som ser till att besluten genomförs.

Kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Kommunfullmäktige har 79 ordinarie ledamöter och 41 ersättare. Kommunfullmäktige fattar beslut om sådant som påverkar vår vardag, till exempel hur mycket du ska betala för barnomsorg eller hur nya stadsdelar ska se ut. Innan kommunfullmäktige fattar beslut så har ärendena oftast behandlats i olika nämnder och styrelser.

Nämnder

I mindre frågor kan nämnderna besluta direkt. I nämnderna sitter politiker som representerar olika partier. Varje nämnds viktigaste uppgift är att "bryta ner" de övergripande mål som kommunfullmäktige har tagit beslut om. Varje nämnd sätter därför upp politiska mål för sitt ansvarsområde.

Förvaltningar

Varje nämnd har en förvaltning bestående av anställda medarbetare. Tjänstepersoner på förvaltningarna gör det som nämnden beslutat om, men de förtroendevalda har alltid det yttersta ansvaret. Arbetsuppgifterna för tjänstepersonerna kan vara att ge byggnadslov, bevilja ekonomiskt bistånd eller att organisera äldreomsorgen.

Kontakt

Senast uppdaterad den 22 april 2024