Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansöka om förhandsbesked för LSS-insatser

Här kan du som ska flytta till Linköpings kommun ansöka om förhandsbesked för LSS-insatser.

En kommuns ansvar enligt LSS gäller för de som är bosatta i kommunen. Om du ska flytta till en annan kommun kan du ansöka om förhandsbesked, vilket betyder att du har rätt att i förväg få besked om du har rätt till LSS-insatser i den kommun du ska flytta till. Syftet är att underlätta för dig att kunna flytta mellan olika kommuner.

Om du önskar flytta till Linköpings kommun kan du eller ditt ombud ansöka om förhandsbesked om LSS-insatser. En sådan ansökan utreds på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen, men verkställs inte förrän du flyttat hit.

Du måste inte ha beviljade LSS-insatser i din hemkommun för att kunna ansöka om förhandsbesked, men du måste ha ett tydligt syfte med varför du önskar flytta. Det är inte möjligt att kräva förhandsbesked från flera kommuner för samma tid.

Efter avslutat ärende finns dina uppgifter kvar i Mina ärenden i ytterligare två månader innan de gallras bort. Återkoppling på din ansökan sker enligt Social- och omsorgsförvaltningens handläggningsrutin. Ditt ärende hanteras i ordinarie verksamhetssystem.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du önskar ta del av vilka uppgifter som finns sparade om dig i verksamhetssystemet eller om du vill ha information om status avseende ditt ärende.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
  • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta social- och omsorgsnämnden via e-post eller via Linköping kommun Social- och omsorgsförvaltningen 581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

  • BankID
  • E-medborgarkonto
  • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
  • Freja eID+
  • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID e-legitimation genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativt

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring e-tjänsten är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Andra sätt att ansöka om förhandsbesked

Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du göra på något av följande sätt

  • ringa till Mottagning barn och unga (0-20 år) telefon 013-20 61 88, eller Mottagning vuxna telefon 013-20 67 66.
  • ansöka via blankett:

Senast uppdaterad den 15 april 2021