Hoppa till huvudinnehåll

LSS - stöd och service

LSS är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Stödet utformas efter dina behov och bestäms tillsammans med en handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen.

Vad är LSS-lagen?

LSS står för lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Det är en lag som ger dig med stor och varaktig funktionsnedsättning rätt till stöd. Om du har behov som inte omfattas av LSS-lagen så kan du beviljas insatser enligt socialtjänstlagen istället. En handläggare på Social- och omsorgsförvaltningen hjälper till att utforma stödet efter dina behov.

För vem gäller LSS-lagen?

För att du ska få insatser enligt LSS så behöver du tillhöra någon av de grupper som beskrivs i lagstiftningen. Det finns tre grupper som kan få hjälp av LSS-lagen (i lagtexten kallas det för personkrets). De tre grupperna är:

  • Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
  • Personer med begåvningsmässig funktionsnedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av yttre våld eller sjukdom.
  • Personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Begära insats enligt LSS

Att ansöka om stöd enligt LSS-lagen kallas för att begära insats. LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som uppfyller kraven för att tillhöra lagens personkretsar har rätt att få vissa insatser som anges i lagen. Det förutsätter att du har behov av insatsen och att behovet inte kan tillgodoses på ett annat sätt.

Du begär en insats enligt LSS genom att ringa till Social- och omsorgsförvaltningen, skicka in en blankett eller använda en e-tjänst. Om du ska flytta till Linköpings kommun kan du begära förhandsbesked om vilka LSS-insatser som du kan beviljas här. En sådan begäran behandlas på samma sätt som om du redan var bosatt i kommunen, men börjar inte att gälla förrän du flyttar hit.

Vilka insatser ingår i LSS-lagen?

Du kan få stöd av personal med särskild kunskap om hur det är att leva med en funktionsnedsättning. Det kan till exempel vara en kurator, psykolog, sjukgymnast, logoped, arbetsterapeut eller dietist. Även anhöriga till en person som omfattas av LSS har rätt till rådgivning.

För att få rådgivningen kontaktar du Region Östergötlands habiliteringsverksamhet.

Habilitering, barn och ungdom

Habilitering, vuxen 

BUP - Barn- och ungdomspsykiatrin

Psykiatriska mottagningen

Du kan också kontakta någon av följande:

Psykiatripartners

Capio Psykiatri

Om du har stora, varaktiga och omfattande hjälpbehov av personlig karaktär kan du få personlig assistans. Det innebär hjälp med personlig hygien, klä av och på sig, äta och kommunicera med andra. Det vill säga de mest grundläggande behoven.

Om de grundläggande behoven inte är mer än 20 timmar per vecka så är det kommunen som beslutar om insatsen. Om det är mer än 20 timmar per vecka så är det Försäkringskassan som gör det.

Om du har personlig assistans har du rätt att vara med och bestämma vem som ska ge dig hjälp och hur den ska ges. Du kan välja en kommunal, privat eller kooperativ utförare. Din handläggare kan ge dig information om hur du gör för att välja utförare.

Ledsagarservice är till för att underlätta för dig att delta i samhällslivet, besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter och gå promenader. Om du har personlig assistans så ingår ledsagarservice också. 

Avlösarservice är till för vårdnadshavare eller anhöriga till personer som omfattas av LSS. Insatsen innebär att personal kommer hem en stund så att du med trygghet kan lämna hemmet och utföra egna aktiviteter. Avlösarservice kan ske regelbundet eller enstaka planerade tillfällen vid behov. Det kan utföras när som helst på dygnet oavsett veckodag. 

Du som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt LSS-lagen, och som inte klarar ett arbete på den öppna arbetsmarknaden kan ha rätt daglig verksamhet. Den ska vara anpassad efter dina intressen och möjligheter.

Om du har ett beslut om daglig verksamhet har du rätt att välja mellan flera olika verksamheter. Om du behöver hjälp att välja verksamhet kan du vända dig till LSS-lotsen.

Läs mer om daglig verksamhet

Om du har ont om vänskapsrelationer kan du ha rätt till kontaktperson. Kontaktpersonen kan hjälpa dig med sociala kontakter och att delta i fritidsaktiviteter. Du och kontaktpersonen kan till exempel ta en promenad, fika eller genomföra någon aktivitet tillsammans. 

Om du har en insats beviljad enligt LSS-lagen har du också rätt att få en individuell plan. En sådan kan du ha nytta av när du vill planera inför en förändring i ditt liv. Det kan till exempel vara att flytta hemifrån, börja arbeta, studera eller något annat som är viktigt för dig. Den individuella planen är också bra om du tycker att det stöd du får inte blev som du tänkt dig.

Du avgör själv vad som är viktigast i planen, vem som ska ansvara för att upprätta den och vem som ska delta på planeringsmötet. Det ni kommer fram till vid planeringsmötet skrivs ner i din individuella plan.

Korttidsvistelse är en möjlighet för dig med funktionsnedsättning att byta miljö en period. Det är samtidigt en möjlighet till avlösning för föräldrar och anhöriga. Korttidsvistelse gäller både för barn och vuxna.

Korttidsvistelse kan se olika ut. Du kan till exempel bo tillfälligt på korttidshem eller hos en stödfamilj. Det finns också lägerverksamhet och helgkorttidsgrupper. 

Korttidstillsyn är en förlängd fritidsverksamhet för skolungdomar över 12 år med funktionsnedsättning. Det är tillgängligt före och efter skoldagen samt under lov och studiedagar. 

Ibland behöver barn bo utanför föräldrahemmet. Det kan antingen ske i ett familjehem eller i en bostad med särskild service. Bostad med särskild service innebär att ett mindre antal barn bor tillsammans och har stöd av personal dygnet runt. Både familjehem och bostad med särskild service ska ses som ett komplement till barnets föräldrahem.

Om du är vuxen och i behov av dagligt återkommande stöd kan du ansöka om boende med särskild service. Det är lägenheter som är anpassade för personer med funktionsnedsättning. Det finns olika typer av boenden, till exempel servicebostad eller gruppbostad.

Läs mer om bostad med särskild service

Mottagning - Barn och unga (0-20 år)

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: Vardagar klockan 9.00–11.30, 13.00–16.00.
För LSS-frågor är telefontiden tisdagar klockan 9.00-11.30 samt torsdagar klockan 13.00-16.00.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Du kan också kontakta oss via Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2. Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det

Mottagning Vuxna

Du kan kontakta Mottagning vuxna i ärenden om social problematik, missbruk, våld i nära relationer, funktionsnedsättning och LSS. 

Till e-postformulär för Mottagning Vuxna

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 69 00
Telefontid: Social problematik, missbruk, funktionsnedsättning, LSS: Vardagar klockan 9.00-11.30
Våld i nära relationer: Vardagar klockan 9.00-11.30 och klockan 13.00-16.00
Du kan också boka en tid för uppringning – ser mer information under rubriken ”Boka tid för att bli uppringd” nedan.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Boka tid för att bli uppringd

Du kan via en e-tjänst boka en tid då vi ringer upp dig. OBS! Du ska inte använda e-tjänsten om det gäller våld i nära relationer eller ekonomiskt bistånd. Du ska inte heller använda den om du redan har en kontakt på avdelning vuxna.

Du kan också kontakta oss via Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2. Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det

Senast uppdaterad den 6 april 2023