Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Syn- och hörselnedsättning

För dig som har en syn- eller hörselnedsättning finns särskilda stödverksamheter som du kan vända dig till.

Heminstruktörer

Heminstruktören för synskadade finns för dig som bor i Linköpings kommun, är över 18 år och har en synskada. 

Vi kommer tillsammans överens om vilket stöd du behöver. Det kan vara:

 • Heminstruktören visar och ger råd om hjälpmedel som gör din vardag enklare
 • Heminsstruktören besöker dig hemma för att lösa problem som din synskada ger
 • Du kan delta i grupper där du träffar andra med liknande problem 

Du som är anhörig till någon med synskada eller som arbetar med vuxna personer med synskada kan kontakta heminstruktören för att få information och råd.

Heminstruktör - synskada

Till e-postformulär för Heminstruktör - synskada

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 84 69

Ansvarig chef:
Maria Ekfeldt

Tel. 013-29 41 04

Heminstruktören finns för dig som bor i Linköpings kommun, är över 18 år och har en hörselskada. 

Vi kommer tillsammans överens om vilket stöd du behöver. Det kan vara:

 • Heminstruktören visar och ger råd om hjälpmedel som gör din vardag enklare
 • Heminstruktören besöker dig hemma för att lösa problem som din hörselskada ger
 • Du kan delta i grupper där du träffar andra med liknande problem 

Du som är anhörig till någon med hörselskada eller som arbetar med vuxna personer med hörselskada kan kontakta heminstruktören för att få information och råd.

Heminstruktör - hörselskada

Till e-postformulär för Heminstruktör - hörselskada

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 52 51

Postadress: 58181

Ansvarig chef:
Maria Ekfeldt

Tel: 013- 29 41 014

Stöd till döva

Dövteamet är till för dig som bor i Östergötland, är över 18 år, döv och teckenspråkig. Även du som är anhörig eller träffar döva personer kan få stöd av oss. 

Vi hjälper dig med det du behöver. Det kan vara till exempel:

 • Rådgivning och information
 • Hjälp i kontakten med myndigheter
 • Hjälp med att fylla i blanketter
 • Hjälp att översätta texter till teckenspråk
 • Samtal på teckenspråk

Dövteamet har tystnadsplikt.

Linköpings kommun driver Dövteamet tillsammans med Region Östergötland och Norrköpings kommun. 

Dövteamet

Linköpings kommun

Thomas Persson, 
Mobil: 070-910 15 71 
E-post: [email protected]
Bildtelefon: [email protected] 

Region Östergötland

Annika Wiklund, stödpedagog 
Mobil: 073-074 20 68  
E-post: [email protected]
Bildtelefon: [email protected]

Lena Ek Rundqvist, stödpedagog 
Mobil: 072-566 61 70
E-post: [email protected]
Bildtelefon: [email protected]

Norrköpings kommun

Lars Andersson, stödassistent
Mobil: 073-020 15 34  
E-post: [email protected]
Bildtelefon: [email protected]

Till e-postformulär för Dövteamet

E-post: [email protected]

Telefon: 070-910 15 71

Besöksadress: Klostergatan 5A (se karta)

Besöksadress : Klostergatan 5A

Postadress:
Linköpings kommun
Leanlink, Råd & Stöd
Dövteamet
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/syn-och-horselnedsattning https://www.linkoping.se/syn-och-horselnedsattning

Ansvarig chef:
Elias Vardi
Telefon: 013-20 65 62

Teckenspråksfilmer

Senast uppdaterad den 5 november 2021