Hoppa till huvudinnehåll

Hemtjänst

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få stöd för att klara din vardag genom hemtjänst. Hemtjänst kan bestå av praktisk hjälp i hemmet och personlig omvårdnad. För många är trygghetslarm den första hemtjänstinsatsen. För dig som har hemtjänstinsatser i Linköpings kommun gäller digitala lås.

Information om hemtjänst

För dig som har hemtjänst eller hemsjukvård i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering. Det innebär att kommunen installerar en digital låsenhet på lägenhetsdörren och/eller entrédörren så att hemtjänstpersonal/hemsjukvårdspersonal kan använda en mobiltelefon för att låsa upp dörren.

Det finns flera anledningar till den digitala nyckelhanteringen:

 • Säkerhetsaspekten, det vill säga att personal ska slippa bära med sig nycklar. 
 • Personalen kan komma snabbare vid larm, då de inte behöver åka och hämta nyckel först. 
 • Fakturan till dig som har hemtjänst baseras på den faktiska tid som insatserna utförts och den digitala nyckelhanteringen ger underlaget till detta.

Den digitala låsenheten är helt kostnadsfri. Den installeras på insidan av dörren så den inte syns på utsidan och den skadar inte dörren. 

För att säkerställa att du kan få dina insatser och att personal kan komma in även om något skulle hända med det digitala systemet, behöver du lämna en fysisk nyckel till utföraren. Kommunen ställer höga krav på rutiner hos utförarna så att nyckelförvaringen sker på ett säkert sätt.

Med ett trygghetslarm kan du larma om hjälp när som helst på dygnet. Hemtjänsten ska åtgärda akuta larm inom 20 minuter i Linköpings tätort och inom 40 minuter utanför tätorten.

 • Var du än befinner dig i bostaden kan du larma på hjälp.
 • När du larmar på hjälp så svarar en larmoperatör som sedan vidareförmedlar larmet till hemtjänsten.
 • Du behöver inget telefonabonnemang eller annan egen utrustning för att ha ett trygghetslarm.

Mobilt trygghetslarm med GPS-funktion är till för dig som har en demenssjukdom och vill ha möjlighet att på ett tryggt sätt röra dig ute i samhället.

Det mobila trygghetslarmet med GPS-funktion anger till larmcentralen vart du befinner dig om du rör dig utanför en förutbestämd geografisk zon.

 • Larmet består av en bärbar larmenhet med laddningsbart batteri.
 • I larmet finns en inbyggd mikrofon och högtalare som gör det möjligt att prata med larmcentralen.

I hemtjänsten ingår praktisk hjälp, även kallad boservice, såsom:

 • städning
 • tvätt
 • leverans av lunchlåda
 • inköp (digitala inköp införs som standard i Linköpings kommun, läs mer under rubriken Digitala inköp)

Hemtjänsten utför inte tjänster som storstädning, bakning, trädgårdsskötsel.

Från när gäller att inköp med hjälp av hemtjänsten görs digitalt?

 • Digitala inköp införs som standard i hemtjänsten.
 • Övergången till digitala inköp sker successivt, med målsättning att vara infört till sommaren 2024.
 • Du kommer att få mer information av din utförare i samband med övergången hos just din utförare.

Vad innebär digitala inköp?

 • Digitala inköp innebär att beställa sin mat och andra dagligvaror via en butiks digitala tjänst och få den hemlevererad från butiken.

Hur får jag hjälp med digitala inköp?

 • Du som har inköp med hjälp av hemtjänsten ska få hjälp att handla via en butiks digitala tjänst. Det gäller både dig som har ett serviceavtal och dig som har ett biståndsbeslut.
 • Har du inte hjälp med inköp i dagsläget och är under 80 år behöver du göra en ansökan om detta till Vård- och omsorgsförvaltningen. Det kan du göra via länken "Ansökan om insatser inom vård och omsorg".
 • Är du över 80 år kan du vända dig direkt till den hemtjänstutförare som finns i området där du bor för att få hjälp med digitala inköp.

Hur går de digitala inköpen till?

 • Hemtjänstpersonal ska hjälpa till med beställning av varor via surfplatta som hemtjänstpersonalen tillhandahåller. Du kan på så sätt ta del av butikens utbud, få inspiration till varierad kost och kunna göra egna val.
 • Om du har en egen surfplatta eller dator kan du med fördel använda dig av den.
 • Om du har behov av hjälp med att plocka upp varor när de är hemlevererade ska hemtjänstpersonalen hjälpa till med det.

Hur betalar jag digitala inköp?

 • Om du själv kan hantera BankID kan du välja att betala med bankkort eller mot faktura.
 • Om du inte kan hantera BankID själv behöver du få hjälp av anhörig eller företrädare att skaffa kort hos leverantör. Då kan du handla digitalt hos leverantören med e-post och lösenord.

Kan jag göra inköp av mediciner digitalt?

 • Mediciner som inte är receptbelagda och som säljs i matbutik kan du beställa via samma digitala tjänst som matinköp.
 • Behöver du beställa receptbelagda mediciner krävs ett BankID. Har du inget BankID eller om du inte har möjlighet att hantera ditt BankID själv, kan hemtjänsten hjälpa till med att hämta ut dina mediciner på apoteket.

Hur gör jag om jag bor i ett område där det inte finns någon butik som kan leverera varor till min hemadress?

 • Om du bor på en adress där det inte är möjligt att göra digitala inköp och få leverans till sin hemadress får du istället hjälp av hemtjänsten att handla i butik.

Mer information

 • Vid frågor vänd dig till Kontakt Linköping eller din hemtjänstutförare.

I personlig omvårdnad ingår tjänster för att du ska klara din vardag och kunna bo kvar hemma. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Det innebär bland annat stöd med:

 • på- och avklädning
 • den personliga hygienen
 • toalettbesök
 • måltider, uppvärmning och dukning
 • tillsyn

Om du har svårt att till exempel ta dig till läkaren, frisören eller till mataffären varje vecka, kan du få hjälp med ledsagning från hemtjänsten.

Hemtjänsten kan också hjälpa dig med egenvård. Egenvård är åtgärder som legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal har bedömt att du kan göra själv eller med hjälp av till exempel hemtjänstpersonal. Egenvård kan vara att ta på och av stödstrumpor, ta medicin, ögondroppar, inohepspruta med mera. Ta kontakt med den vårdgivare som ordinerat egenvården för att få en egenvårdsplan. Den handläggare på kommunen som hanterar din ansökan om hemtjänst kommer att kontakta dig och be dig skicka in din egenvårdsplan.

Sök bland frågor och svar

Om du har frågor gällande ditt trygghetslarm vänder du dig till den hemtjänstutförare som trygghetslarmet är kopplat till. Vet du inte vilken hemtjänstutförare ditt trygghetslarm är kopplat till kan du vända dig till Kontakt Linköping.

Du säger upp trygghetslarmet genom att kontakta den hemtjänstutförare som trygghetslarmet är kopplat till. Du bokar en tid med hemtjänsten för att återlämna trygghetslarmet och kvittera ut din nyckel. Du får sedan en kontakt av en larminstallatör från kommunen för att montera bort den digitala låsenheten.

Kontakta din hemtjänstutförare och meddela datum för din flytt. Hemtjänstutföraren ska lämna tillbaka din nyckel och se till att den digitala låsenheten tas bort från ytterdörren. Om du ska flytta till ett område där en annan hemtjänstutförare är ansvarig måste du också kontakta den hemtjänstutföraren. Nyckel ska lämnas till den nya hemtjänstutföraren som ser till att larmet sätts upp och att ett nytt digitalt lås på dörren installeras.

Har ditt behov av hjälp ökat kan du ansöka om mer hemtjänst.

Om ditt behov av hjälp minskat tar du kontakt med din hemtjänstutförare för att säga ifrån om hjälp.

För att säga upp hemtjänstinsatser vänder du dig direkt till din hemtjänstutförare.

Om din närstående gått bort så avslutar utföraren insatsen.

Kontakta din hemkommun för att ansöka om hemtjänst i annan kommun. Din hemkommun utreder ditt behov av hjälp och fattar beslut om vilka insatser du har rätt till. Därefter tar din hemkommun kontakt med Linköpings kommun för att överlämna information om beslut och insatser.

Du får hjälp av den utförare som har ansvaret för det område i Linköpings kommun där du ska vistas. Du kan ta hjälp av Kontakt Linköping om du inte vet vilket område du tillhör. 

Biståndsbedömaren i din hemkommun kontaktar aktuell hemtjänstutförare och rapporterar över. Därefter kan du och hemtjänstutföraren upprätta en kontakt.

Du måste själv ta med dig dina hjälpmedel. För bästa möjliga planering av hemtjänstinsatsen bör du kontakta din hemkommun i god tid. Vid utökat hjälpbehov under vistelsen i annan kommun behöver du ansöka på nytt.

Kontakta din biståndsbedömare för att ansöka om hemtjänst i annan kommun eller ring Kontakt Linköping. 

Din biståndsbedömare kommer att fatta beslut om ditt hjälpbehov och kontakta kommunen du ska vistas i för att lämna information om ditt hjälpbehov. Du måste själv ta med dig dina hjälpmedel. Vid utökat hjälpbehov under vistelsen i annan kommun behöver du ansöka på nytt. Ansök i god tid för bästa möjliga planering av hemtjänstinsatserna.

Kontakta den hemtjänstutförare som finns i det område där du tillfälligt ska vistas. De tar tillfälligt över uppdraget om hemtjänstinsatser från din ordinarie utförare och utför insatserna under tiden du är där. När du flyttar tillbaka hem återgår uppdraget om hemtjänst till din ordinarie utförare.

Din utförare av hemtjänst beror på var du bor i kommunen. När du flyttar till ett trygghetsboende får du hemtjänst av den utförare som har ansvaret för trygghetsboendet. Det kan innebära att du får en ny utförare av hemtjänst.

Du kan läsa mer om avgifter för hemtjänst via länken "Avgifter för vård och omsorg".

Avgifter för hemtjänst

Ansök om hemtjänst

Andra former av stöd i hemmet

Har du frågor om hemtjänst?

Välkommen att vända dig till Kontakt Linköping.

Senast uppdaterad den 15 januari 2024