Hoppa till huvudinnehåll

Hemtjänst

Om du har någon form av funktionsnedsättning kan du få stöd för att klara din vardag genom hemtjänst.

Hemtjänst

Hemtjänsten i Linköping består av städning, tvätt och inköp, personlig omvårdnad, trygghetslarm samt leverans av matkorg. Du som behöver hemtjänst kan välja mellan flera utförare, såväl privata som kommunala. Du kan välja olika utförare för olika tjänster. Om ditt behov inte kan tillgodoses via hemtjänst eller särskilt boende, har du möjlighet att ansöka om hemtjänst som utförs av särskilt anställd anhörig. 

Personlig omvårdnad ger dig hjälp med att klara den dagliga livsföringen, till exempel på- och avklädning, hygien, toalettbesök, frukost och kvällsmål. Hjälpen kan du få vid ett eller flera tillfällen på dygnet. Boservice ger dig hjälp med städning, tvätt, inköp, matkorg (färdiglagad lunch). Du kan också få ett trygghetslarm inom hemtjänsten. 

Du ansöker om hemtjänst hos Social- och omsorgsförvaltningen. En biståndsbedömare kommer att handlägga ansökan och kontakta dig för att utreda ditt behov. När biståndsbedömaren har fattat ett beslut får du en kopia på utredningen och beslutet hemskickat. Om du blir beviljad hemtjänst får du välja vilken hemtjänstutförare som du vill ska utföra hjälpen. Om du inte vill göra ett aktivt val kommer du att få hjälp av den som är basansvarig i det område där du bor.

Om du inte är nöjd med beslutet har du alltid rätt att överklaga. Du kan få hjälp av Social- och omsorgsförvaltningen att skriva en överklagan. Överklagan lämnas först till din handläggare som tar ställning till om beslutet ska omprövas. Om beslutet inte ska omprövas så skickar handläggaren ditt beslut och din överklagan till förvaltningsrätten. Det är en domstol som bland annat prövar beslut som socialtjänsten har fattat.

Digital nyckelhantering

För dig som har hemtjänstinsatser i Linköpings kommun gäller digital nyckelhantering. I samband med att ett trygghetslarm installeras eller att andra insatser ska påbörjas monteras även en låsenhet. Det innebär att hemtjänstpersonal/ hemsjukvårdspersonal kan använda en mobiltelefon istället för en vanlig nyckel för att låsa upp och låsa lägenhetsdörren och/eller entrédörren.

Det finns flera orsaker till den digitala nyckelhanteringen. En orsak är säkerhetsaspekten, att hemtjänstpersonal ska slippa bära omkring på nycklar. Vid larm kan personalen också komma snabbare, då de inte behöver åka och hämta en nyckel. Via mobiltelefonen registrerar personalen när de kommer och när de går.

Du ansöker via en blankett eller en e-tjänst som heter "Boende, stöd och service".

Mottagning - Barn och unga (0-20 år)

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Till e-postformulär för Mottagning - Barn och unga

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 61 88
Telefontid: Vardagar klockan 9.00–11.30, 13.00–16.00.
För LSS-frågor är telefontiden tisdagar klockan 9.00-11.30 samt torsdagar klockan 13.00-16.00.
OBS! Klämdagar är telefontiden stängd.

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress: Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Mottagning Vuxna

Vi tar endast emot bokade besök. Du kan kontakta oss via telefon eller e-post. Du kan också vända dig till Kontakt Linköping.

Har du handlingar som ska lämnas in kan du göra det hos Kontakt Linköping eller i postlådan som finns hos Social- och omsorgsförvaltningen på Barnhemsgatan 2.

Du kan kontakta Mottagning vuxna i ärenden om social problematik, missbruk, våld i nära relationer, funktionsnedsättning och LSS.

Till e-postformulär för Mottagning Vuxna

E-post: [email protected]

Telefon: 013-20 69 00
Telefontid: Vardagar klockan 9.00-11.30 och klockan 13.00-16.00
Klämdagar är telefontiden stängd

Besöksadress: Barnhemsgatan 2 (se karta) Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Besöksadress : Barnhemsgatan 2 Öppettider: Vi tar endast emot bokade besök.

Postadress:
Social- och omsorgsförvaltningen
Box 356
581 03 Linköping

Närmaste parkering finns i Akilles parkeringshus. Det finns två parkeringsplatser utanför receptionen för dig som är rörelsehindrad och har parkeringstillstånd för det.

Senast uppdaterad den 4 oktober 2022