Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansöka om LSS-insatser

Här kan du ansöka om LSS-insatser via en e-tjänst.

Länk till e-tjänst

Du som har en funktionsnedsättning kan ansöka om stöd och service enligt LSS-lagen - Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

LSS-lagen innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer

 • med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd,
 • med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
 • med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.

Det finns 10 olika insatser att ansöka om. Du kan läsa mer om dem via länken “Information om LSS-insatser" nedan. Observera att om du vill ansöka om insatsen Rådgivning ska du vända dig till Region Östergötland. Kontaktuppgifter når du via samma länk.

Du själv eller din lagliga företrädare (det vill säga god man/förvaltare, person med fullmakt eller vårdnadshavare) kan ansöka. I ansökan berättar du om vilken eller vilka insatser du har behov av och varför. Det är också viktigt att du skickar in underlag som styrker din diagnos.

När du ansöker bedömer kommunens handläggare dina behov och fattar beslut. Beslutet kan överklagas enligt Förvaltningslagen.

Efter avslutat ärende finns dina uppgifter kvar i Mina ärenden i ytterligare två månader innan de gallras bort. Återkoppling på din ansökan sker enligt Social- och omsorgsförvaltningens handläggningsrutin. Ditt ärende hanteras i ordinarie verksamhetssystem.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du önskar ta del av vilka uppgifter som finns sparade om dig i verksamhetssystemet eller om du vill ha information om status avseende ditt ärende.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av social- och omsorgsnämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är social- och omsorgsnämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

 • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
 • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
 • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta social- och omsorgsnämnden via e-post eller via Linköping kommun Social- och omsorgsförvaltningen 581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

 • BankID
 • E-medborgarkonto
 • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
 • Freja eID+
 • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativ

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring den är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Andra sätt att ansöka om LSS-insatser

Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du göra på något av följande sätt

 • ringa till Mottagning barn och unga (0-20 år) telefon 013-20 61 88, eller Mottagning vuxna telefon 013-20 67 36.
 • ansöka via blankett:

Senast uppdaterad den 22 november 2021