Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Ansökan om individuellt förbehållsbelopp

Här kan du ansöka om individuellt förbehållsbelopp.

Din avgift för vård och omsorg beräknas individuellt utifrån din inkomst, din hyra och ett förbehållsbelopp. Förbehållsbeloppet ska räcka till normala levnadsomkostnader. 

I vissa fall kan du ha särskilda behov som inte täcks av det generella förbehållsbeloppet, till exempel specialkost, god man eller matkorg/ lunch i servicehuset. Då finns möjlighet att ansöka om ett individuellt förbehållsbelopp och få en individuell prövning. 

Efter avslutat ärende finns dina uppgifter kvar i Mina ärenden i ytterligare två månader innan de gallras bort.  Ditt ärende hanteras i ordinarie verksamhetssystem. Du får ett skriftligt beslut på din ansökan inom 21 dagar från att den inkommit.

Kontakta förvaltningen via Kontakt Linköping om du önskar ta del av vilka uppgifter som finns sparade om dig i verksamhetssystemet eller om du vill ha information om status avseende ditt ärende.

Personuppgifter som lämnas ovan behandlas av äldrenämnden för administration som behövs för att handlägga ärendet. Personuppgiftsansvarig är äldrenämnden.

Du har ett antal rättigheter enligt Dataskyddsförordningen:

  • Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi behandlar om dig.
  • Du kan även kontakta oss för att begära rättelse, för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter.
  • Du har också rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetskyddsmyndigheten med klagomål. 

För frågor kontakta äldrenämnden via e-post eller via Linköping kommun Social- och omsorgsförvaltningen 581 81 Linköping

E-legitimationer

Vissa av Linköpings kommuns e-tjänster kräver att du loggar in med e-legitimation.

Följande e-legitimationer används. (Avvikelser kan förekomma.)

  • BankID
  • E-medborgarkonto
  • Foreign eID (För dig med ett eID från ett annat land. Välj inloggningsmetod Foreign eID i e-tjänsten för att se vilka länder det gäller.)
  • Freja eID+
  • Telia e-legitimation

BankID

BankID är en elektronisk ID-handling som är jämförbar med pass, körkort och andra fysiska legitimationshandlingar. Alla privatpersoner som har svenskt personnummer kan skaffa BankID genom sin bank. Ett BankID har samma värde och används på samma sätt, oavsett vilken bank som utfärdat det.

Har du frågor, funderingar eller problem med ditt BankID bör du kontakta din bank.

Freja eID+

Freja eID+ är en gratis, svensk e-legitimation.

För att skaffa Freja eID+ behöver du ha en smart mobil, en fysisk legitimation och ett e-postkonto. Du behöver också göra ett besök hos ett ATG-ombud för ID-kontroll.

Om du inte får, kan eller vill skaffa BankID kan Freja eID+ vara ett alternativ

Telias e-legitimation

Upplever du problem med e-tjänsten eller har frågor kring den är du välkommen att höra av dig till Kontakt Linköping.

Du som har skyddad identitet ska inte använda denna e-tjänst. Ta kontakt med Kontakt Linköping så får du hjälp med ditt ärende.

Andra sätt att ansöka om individuellt förbehållsbelopp

Om du inte kan använda e-tjänsten, kan du ansöka via en blankett som du når via länken nedan.

Senast uppdaterad den 26 april 2021