Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Logotyp

Vår logotyp är vårt främsta kännetecken och ska användas i all kommunikation.

Varianter

Logotypen ”Linköping – där idéer blir verklighet” är vårt övergripande varumärke som används i kommunikation när Linköpings kommun är avsändare.

Logotypen finns i fyra versioner. Versionen med lejonhuvudet i färg med svart text är primär. Den vita versionen används främst mot mörka bakgrunder. Den svarta versionen ska enbart användas om det inte är möjligt att använda versionen i färg.

"City of Linköping" är den logotyp som i första hand används mot en internationell målgrupp. "Linköping – where ideas come to life" kan också den användas i internationella sammanhang, men i huvudsak i marknadsförande syfte.

Logotypen "Linköpings kommun" används endast när Linköpings kommun som organisation är budskapets avsändare och kommunicerar direkt mot en enskild privatperson eller juridisk person. Den ska aldrig användas i marknadsföringssyfte och därför aldrig i vit version eller tillsammans med det grafiska elementet. Den svarta versionen används endast när det inte är möjligt att trycka i färg.

Kontakta kommunikationsavdelningen om du vill använda logotypen "Linköpings kommun".

Maria Ottosson
Maria Ottosson

Kommunikationsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Kommunikationsstaben

Till e-postformulär för Maria Ottosson

E-post: maria.ottosson@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 65

Frizon

För att logotypen ska framträda starkt och tydligt, är det viktigt att hålla utrymmet runt om fritt från störande element. Detta utrymme ska vara proportionellt till hur stor själva logotypen är.

Lejonet används som måttstock och det fria utrymmet runt logotypen ska alltid motsvara minst halva lejonets höjd på alla sidor, se illustration. 

Placering

Logotypen ska alltid placeras i ett av de fyra hörn där logotypen framträder bäst. Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen. Undantag kan göras i rörligt material, då logotypen kan placeras i mitten av bildytan.

Samarbeten och samprofilering

Ibland behöver vår logotyp samverka med andra namn eller logotyper. Det kan till exempel vara när vi lyfter verksamheter inom kommunen, när vi samarbetar med externa parter eller vill kommunicera tillsammans med upphandlade leverantörer.

Här kan du läsa om hur vår logotyp ska placeras när vi lyfter verksamheter inom kommunen:

Här kan du läsa om hur vår logotyp ska placeras när vi samarbetar med externa parter:

Här kan du läsa om hur vår logotyp ska placeras när vi kommunicerar tillsammans med upphandlade leverantörer:

Stående logotyp

I ett fåtal undantagsfall, då den liggande logotypen absolut inte fungerar, kan en stående version användas. Kontakta i dessa fall alltid kommunikationsstaben.

Stadsvapen

Linköpings stadsvapen används vid officiella eller högtidliga tillfällen, och då endast efter speciellt tillstånd av kommunikationsdirektören.


Historia

Det äldsta bevarade exemplaret av Linköpings stads sigill är vidhängt ett pergamentsbrev som utfärdades den 1 augusti år 1300. Redan då visade sigillet ett lejonansikte. Det fungerade sedan som igenkänningstecken för staden, men någon enhetlighet i utformningen fanns inte. Beskrivningen av stadsvapnet återgav inte utseendet utan bara innehållet, och därför har stadens brevpapper genom åren förekommit i många olika versioner.

Den 1 mars 1946 fastställdes Linköpings stadsvapen i sin nuvarande utformning av Kunglig Majestät. Den 27 november fastställdes att Linköpings kommun skulle föra samma vapen som staden. Detta vapen har sedan legat till grund för Linköpings kommuns logotyp.

Senast uppdaterad den 18 februari 2020