Logotyp

Vår logotyp är vårt främsta kännetecken och ska användas i all kommunikation.

Varianter

Logotypen ”Linköping – där idéer blir verklighet” är vårt övergripande varumärke som används i kommunikation när Linköpings kommun är avsändare. I första hand ska den användas i liggande format. Den finns i fyra versioner – lejonhuvud i färg med svart text, helvit, helsvart, samt lejonhuvud i färg med vit text. Versionen med lejonhuvudet i färg med svart text är primär och används mot ljusa bakgrunder. Den vita versionen används främst mot mörka bakgrunder samt mot enfärgade ytor. Den svarta versionen ska enbart användas om det inte är möjligt att använda versionen i färg. Versionen med lejonhuvudet i färg med vit text används till exempel på fasadskyltar med mörk bakgrund.

I undantagsfall, då den liggande logotypen inte fungerar att använda, kan en stående version användas. Det handlar framför allt om begränsade ytor där inte hela logotypen ryms, kvadratiska ytor eller där logotypen blir för liten för att läsas. Exempel på sådana ytor kan vara på vissa profilprodukter eller i sociala medier.

Kontakta kommunikationsavdelningen om du vill använda den stående logotypen.

"City of Linköping" är den logotyp som i första hand används mot en internationell målgrupp. "Linköping – where ideas come to life" kan också den användas i internationella sammanhang, men i huvudsak i marknadsförande syfte.

Logotypen "Linköpings kommun" används endast när Linköpings kommun som organisation är budskapets avsändare och kommunicerar direkt mot en enskild privatperson eller juridisk person. Den ska aldrig användas i marknadsföringssyfte och därför aldrig i vit version eller tillsammans med det grafiska elementet. Den svarta versionen används endast när det inte är möjligt att trycka i färg.

Kontakta kommunikationsavdelningen om du vill använda logotypen "Linköpings kommun".

Stadsvapen

Linköping har ett stadsvapen som används vid officiella eller högtidliga tillfällen. Det får endast användas efter speciellt tillstånd av kommunikationsdirektören.


Maria Ottosson
Maria Ottosson

Kommunikationsdirektör Kommunledningsförvaltningen, Kommunikationsstaben

Skicka e-post till Maria Ottosson

E-post: maria.ottosson@linkoping.se

Telefon: 013-20 63 65

Frizon

För att logotypen ska framträda starkt och tydligt, är det viktigt att hålla utrymmet runt om fritt från störande element. Detta utrymme ska vara proportionellt till hur stor själva logotypen är.

En smidig regel att följa är att använda själva lejonet som måttstock. Se till att det fria utrymmet runt logotypen alltid motsvarar minst halva lejonets höjd på alla logotypens sidor (se illustration). Det gör alltså inget om det fria utrymmet är större än detta mått.

Storlekar

Den liggande versionen av vår logotyp går att använda i de flesta sammanhang och storlekar. För att logotypen inte ska upplevas som otydlig finns dock en minsta tillåten storlek, som är 25 mm i bredd.

Placering

För att det ska vara tydligt att Linköpings kommun är avsändare ska vår logotyp alltid placeras i ett av de fyra hörnen. Välj det hörn där logotypen framträder bäst, beroende på bakgrund och övrigt innehåll som ska kommuniceras. Placeringen ska alltid ta hänsyn till frizonen. Undantag kan göras i rörligt material, då logotypen kan placeras i mitten av bildytan.

Bakgrund

Logotypen i färg används mot vit eller ljus bakgrund. Den vita versionen används om bakgrunden är mörk, eller om det är en stark färg bakom.

Symbol

Som regel ska vi använda logotypen med både lejon och text i all vår kommunikation. Det finns dock några sammanhang då man behöver frångå detta och använda enbart lejonsymbolen. Det gäller framför allt när ytan är begränsad så att inte hela logotypen ryms, kvadratiska ytor, eller där logotypen blir för liten för att läsas. Sådana undantagsfall är vissa profilprodukter och i sociala medier.

Samarbeten och samprofilering

Ibland behöver vår logotyp samverka med andra namn eller logotyper. Det kan till exempel vara när vi lyfter verksamheter inom kommunen, när vi samarbetar med externa parter eller vill kommunicera tillsammans med upphandlade leverantörer.

Här kan du läsa om hur vår logotyp ska placeras när vi lyfter verksamheter inom kommunen:

Här kan du läsa om hur vår logotyp ska placeras när vi samarbetar med externa parter:

Här kan du läsa om hur vår logotyp ska placeras när vi kommunicerar tillsammans med upphandlade leverantörer:

Historia

Det äldsta bevarade exemplaret av Linköpings stads sigill är vidhängt ett pergamentsbrev som utfärdades den 1 augusti år 1300. Redan då visade sigillet ett lejonansikte. Det fungerade sedan som igenkänningstecken för staden, men någon enhetlighet i utformningen fanns inte. Beskrivningen av stadsvapnet återgav inte utseendet utan bara innehållet, och därför har stadens brevpapper genom åren förekommit i många olika versioner.

Den 1 mars 1946 fastställdes Linköpings stadsvapen i sin nuvarande utformning av Kunglig Majestät. Den 27 november fastställdes att Linköpings kommun skulle föra samma vapen som staden. Detta vapen har sedan legat till grund för Linköpings kommuns logotyp.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 maj 2018