Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för särskilda boendeformer för äldre (till exempel vårdbostad och servicelägenhet), hemtjänst för personer över 65 år, rehabiliteringsinsatser, anhörigstöd, föreningsbidrag till pensionärsorganisationer med mera.

De flesta insatser inom äldrenämndens ansvarsområden utförs av både kommunala och privata utförare.

Cirka 4 800 personer får stöd genom äldrenämnden varje månad. Jämförelser med andra kommuner visar att äldreomsorgen i Linköpings kommun har låga kostnader och nöjda brukare.

Målsättningen är att erbjuda äldreomsorgsinsatser och ett tryggt boende i både eget och särskilt boende. Insatserna ska erbjudas och utformas utifrån den enskildes önskemål och behov. De ska underlätta för äldre att bo kvar i det egna hemmet.

Sammanträden

Äldrenämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll

Ledamöter

Äldrenämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd, ordförande i äldrenämnden, rotelansvarig för omsorgsfrågor.

Mikael Sanfridsson (S)

Kommunalråd och ordförande i äldrenämnden

Telefon:

013-20 70 52, mobil 0722-400 824

Äldrenämnden

Telefon: 013-20 62 82

E-post: Skicka e-post till Äldrenämnden

Postadress:
Äldrenämnden
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 15 mars 2017