Use Google to translate the web site. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Äldrenämnden

Äldrenämnden ansvarar för särskilda boendeformer för äldre (till exempel vårdbostad och servicelägenhet), hemtjänst för personer över 65 år, rehabiliteringsinsatser, anhörigstöd, föreningsbidrag till pensionärsorganisationer med mera.

De flesta insatser inom äldrenämndens ansvarsområden utförs av både kommunala och privata utförare.

Cirka 4 800 personer får stöd genom äldrenämnden varje månad. Jämförelser med andra kommuner visar att äldreomsorgen i Linköpings kommun har låga kostnader och nöjda brukare.

Alla linköpingsbor ska ges förutsättningar att leva ett hälsosamt liv och ha en meningsfull tillvaro med inflytande över sin vardag. Den som är i behov av stöd och hjälp ska kunna få det enkelt. Stöd-, vård- och omsorgsinsatser ska utmärkas av trygghet, hög kvalitet och ökat självbestämmande för den enskilde samt goda villkor för personalen.

  • Äldrenämndens insatser ska bidra till att äldre personer känner sig trygga i sin vardag och får stöd och hjälp när behov uppstår.
  • Äldrenämndens verksamhet ska präglas av kvalitet och utveckling.

Sammanträden

Äldrenämnden sammanträder i regel en gång i månaden, utom i juli och augusti. Sammanträdena är öppna för allmänheten, med undantag för eventuella sekretessärenden.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll från och med mars 2017

Föredragningslistor, handlingar, protokoll och sammanträdesdatum hittar du i den nya sammanträdesportalen. Handlingar kommer efter hand att publiceras med början från februari 2017.

Föredragningslistor, handlingar och protokoll till och med mars 2017

Ledamöter

Äldrenämnden har elva ordinarie ledamöter och elva ersättare.

Mikael Sanfridson (S)

Kommunalråd, ordförande i äldrenämnden, rotelansvarig för omsorgsfrågor.

Mikael Sanfridsson (S)

Kommunalråd och ordförande i äldrenämnden

Telefon:

013-20 70 52, mobil 0722-400 824

E-post: Mikael.Sanfridson@linkoping.se

Äldrenämnden

Telefon: 013-20 62 82

E-post: Skicka e-post till Äldrenämnden

E-post: aldrenamnden@linkoping.se

Postadress:
Äldrenämnden
Box 356
581 03 Linköping

Besöksadress: Drottninggatan 16
Drottninggatan 16 på karta

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 23 november 2017