Om förskolan

Förskolan arbetar mot visionen alla barn och vuxna ska få uttrycka sin tanke och åsikt. På T1:s förskolor blir detta verklighet.

 

Förskolan Duvslaget ligger i stadsmiljö på området T1. Vi har två avdelningar, Ugglan(yngre barn) och Höken(äldre barn). Vi har verksamhet mot gemnesamma mål och samarbetar mellan avdelningarna. De mål vi arbetar mot är språk och kulturell mångfald.

Verksamheten bygger på att barnen är delade i mindre grupper, detta för att alla barn ska bli sedda och känna trygghet och få möjlighet att utvecklas utifrån sina egna förusättningar. I vår närmiljö utnyttjar vi olika lekplatser, naturområden och våra förskolegårdar för att ett lärande ska ske mot våra mål.

Välkomna att ringa för mer information eller för att boka tid för ett besök,
013-207649

 

Introduktion

Introduktionen sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan. Detta skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn. Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss. Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kamraterna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl a lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta sker tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar. Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Förskolan Furirgatan 16

Skicka e-post till Förskolan Furirgatan 16

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 76 49

Besöksadress: Furirgatan 16 (se karta)

Postadress: Förskolan Furirgatan 16
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskfurirgatan16 http://www.linkoping.se/fskfurirgatan16

Rektor: Charlotta Foucard
Telefon: 013-26 34 90

Rektor biträdande: Louise Hellström
Telefon: 013-20 55 78

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 7 juni 2018