Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Furubackavägen består av två avdelningar, Pusselbiten med barn 1-3 år samt Sprattelgubben med barn 3-5 år.

Förskolan Furubackavägen 2

Vår verksamhet

Verksamheten på Furubackavägen utgår ifrån Läroplan för förskolan (Lpfö 18) och vårt områdes profil samt utvecklingsområde. Förskolan har två åldersinriktade avdelningar som ligger vid en återvändsgata i Malmslätt, lugnt och avskilt från biltrafik. Förskolan har två olika hus. Avdelningen Pusselbiten ligger i ett hus som är anpassat för de yngre barnen. De äldre barnen går på Sprattelgubben.

Genom att dela in barnen i mindre grupper under dagen kan vi möta varje barn och stimulera deras utveckling och lärande på bästa sätt. Vi har utvecklingssamtal 1 gång/år samt vid behov.

Vi pedagoger har som ledord att vara närvarande, lyhörda och flexibla vilket gör det möjligt att möta den föränderliga barngruppen. Förskolan arbetar medvetet med människans lika värde, det vill säga att vi ser ingen skillnad på likheter-olikheter samt att varje dag ska kännas berikande och trygg för varje barn.

Miljö

Förskolan har en fantastisk utemiljö med stora gräsytor där barnen får träna sin motorik, nyfikenhet, fantasi och lek och lärande. Barngrupperna delas upp i mindre grupper efter intresse. Hos oss är lärmiljöerna föränderliga då vi utgår från barnens intresse. På så sätt kan de erövra nya kunskaper och erfarenheter.

Hållbar utveckling/Måltidspedagogik

Malmslätts förskolors profil är Hållbar utveckling. Tanken är att hållbar utveckling ska genomsyra undervisningen i förskolan. I samarbete med förskolans måltidspersonal kommer fokus inom hållbar utveckling under kommande verksamhetsår, 2021/2022, att vara måltidspedagogik. Läs gärna mer om måltidspedagogik under rubriken "Malmslätts förskolors verksamhet".

Mat

För närvarande får vi lunchen från Kärna skola. Frukost och mellanmål lagas av vår måltidspersonal. Bröd bakas på förskolorna.

Föräldrainformation

Vi informerar föräldrar/vårdnadshavare om hur barnens dag har varit på förskolan. Utvecklingssamtal sker en gång per år.

Vill du besöka oss?

Är du intresserad av att besöka förskolan eller har frågor, kontakta oss gärna.

Pusselbiten

Telefon: 013-206695

Sprattelgubben

Telefon: 013-205267

Rektor

Ann-Kristin Anstérus
013-206517

Biträdande rektor

Marie Mattsson
013-205591

Administativ assistent

Marie Göransson
013-205461

Specialpedagog

Ida Cronebäck
013-262101

Vaktmästare

Linda Branthammer
013-206839

Postadress: Förskolan Furubackavägen 2
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskfurubackavagen2 https://www.linkoping.se/fskfurubackavagen2

Biträdande rektor: Marie Mattsson
Telefon: 013-20 55 91

Rektor: Marita Skult
Telefon:013-20 65 17

Senast uppdaterad den 6 oktober 2021