Snabbnavigation

Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Lunnevadsvägen 1

 

Vår förskola ligger naturskönt i Sjögestad och ryms i ett anrikt gammalt hus med bra utemiljö och stora lekytor.

Vi lägger stor vikt vid våra lärmiljöer som ska stimulera barns fantasi, skapande och det sociala samspelet. Pedagogisk dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikhenhet och intresse att kommunicera och inför den skriftspråkliga världen. 

Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss. Det vill vi förverkliga genom att:

  • Stimulera barns utveckling genom lek och skapande verksamhet
  • Sätta barnens önskemål i centrum
  • Vara ute mycket
  • Utveckla barns förmåga att respektera varandra och visa empati

Postadress: Förskolan Lunnevadsvägen 1
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fsklunnevadsvagen1 https://www.linkoping.se/fsklunnevadsvagen1

Rektor: Elin Adborn
Telefon: 013-26 33 61

Rektor biträdande: Maria Lange
Telefon: 013-20 56 24

Senast uppdaterad den 7 oktober 2021