Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Nannas förskola är belägen i natursköna Vikingstad. Våra lokaler och utemiljö är väl anpassade till vår verksamhet. Förskolan har två avdelningar, Myran och Kotten med barn i åldrarna 1-5 år.

Nannas röda förskolebyggnad med gungor och sandlådor i förgrunden

 

Här får våra barn rika möjligheter till lärande, utveckling och utforskande. Vi har ett temainriktat arbetssätt som innebär att barnens lärande blir mångsidigt och sammanhängande. Barngruppen ses som en viktig och aktiv del i utveckling och lärande.

Vi lägger stor vikt vid våra lärmiljöer som ska stimulera barns fantasi, skapande och socialt samspel. Pedagogisk dokumentation är en del i vårt arbete för att synliggöra processer i förskolans verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan lägger stor vikt vid att att stimulera varje barns språkutveckling, uppmuntra och ta till vara barnets nyfikenhet och intresse att kommunicera och även införa den skriftspråkliga världen. 

Vårt mål är att ge barnen trygghet, glädje och vi vill att barnen ska ha roligt hos oss.

Kotten tel: 013- 20 55 72

Myran tel: 013- 20 55 93

Postadress: Förskolan Nannas gata 4
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet/kommunala-forskolor/nordvastra-forskoleomradet/forskolan-nannas-gata-4/ https://www.linkoping.se/forskola-och-utbildning/forskola-och-annan-pedagogisk-verksamhet/kommunala-forskolor/nordvastra-forskoleomradet/forskolan-nannas-gata-4/

Rektor: Elin Adborn
Telefon: 013-20 58 58

Rektor biträdande: Hemal Abeysekera
Telefon: 013-26 33 64

Senast uppdaterad den 26 april 2023