Hoppa till huvudinnehåll

Forum för samverkan

Förskolan har ett aktivt föräldraråd för stöttning av och insyn i verksamheten.
Möten för vårdnadshavare hålls en gång per termin, då det ges tillfälle att diskutera och få information om målen för verksamheten.

Senast uppdaterad den 28 april 2023