Forum för samverkan

Förskolan har ett aktivt föräldraråd för stöttning av och insyn i verksamheten.
Möten för vårdnadshavare hålls en gång per termin, då det ges tillfälle att diskutera och få information om målen för verksamheten.

Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 10 juni 2016