Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

Förskolan Skäggetorp Centrum 30A ligger i samma lokaler som Nygårdsskolan. Förskolan består av fyra avdelningar där två avdelningar är yngrebarnsavdelningar med barn i åldern 1 till cirka 3 år och två är äldrebarnsavdelningar där barnen är cirka 3-5 år. Till förskolan hör en större gård. Förskolan har egen matsal och får sin mat från Nygårdsskolans kök. Vår vision är ”En förskola för alla där människor och kunskap växer”!

Förskolan Skäggetorp centrum 30A

Förskolan Skäggetorp Centrum 30A

Språkutveckling

Då vår förskola ligger i ett mångkulturellt område där många barn har ett annat modersmål än svenska läggs stor vikt vid barns språkutveckling på såväl svenska som på modersmålet. För att nå målen använder pedagogerna sig av språkutvecklande arbete i olika former, tema/projektarbete, inspirerande och utmanande lärmiljöer, pedagogisk dokumentation samt digitala verktyg.

Barns delaktighet och inflytande

Att barnen har inflytande över och kan påverka sin vistelse på förskolan är viktigt. Vi tar därför tillvara på och utgår ifrån barnens intressen, tankar och förmågor då vi utformar våra temaarbeten/projekt. I arbetet med olika teman/projekt ingår många olika delar; värdegrundsarbete, språkutveckling, matematik, skapande, drama, rörelse, naturvetenskap, teknik, jämställdhets- och genusarbete.

Pedagogiska lärmiljöer

Barn lär sig olika saker i olika miljöer. Våra miljöer ska inspirera till utvecklande lek och lustfyllt lärande. Tillsammans med barnen anpassar vi kontinuerligt våra lärmiljöer utifrån barnens behov och intressen samt efter temat/projektet. I vår utemiljö erbjuds barnen en variation av utmaningar och vi utnyttjar också vårt närområde för aktiviteter och utforskning.

Pedagogisk dokumentation

För att kunna möta alla barn där de befinner sig inom olika områden och utmana dem i deras fortsatta lärande följer pedagogerna barnens utveckling genom olika former av pedagogisk dokumentation, till exempel foton, observationer, filmer och text. De pedagogiska dokumentationerna ligger sedan till grund för verksamhetens planering.

Telefonnummer till våra avdelningar

Vilja

013-20 75 76

Skapa

013-20 72 48

Utforska

013-20 71 47

Upptäcka

013-20 72 37

Postadress: Skäggetorps Centrum 30A
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskskaggetorpc30a https://www.linkoping.se/fskskaggetorpc30a

Rektor: Linda Østergaard
Telefon: 013-29 48 21

Rektor biträdande: Malin Tallberg
Telefon: 013-26 33 25

Senast uppdaterad den 28 april 2023