Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

På Sofielundsvägens förskola strävar vi efter att alla barn ska känns glädje att gå till förskolan. Här är barnen i fokus med ett lust fyllt lärande varje dag.

En förskola att längta till

Vi arbetar med projekt/teman som utgår från barnens intressen vilket leder till att barnen får inflytande och kan vara delaktiga i sin egen vardag. Vår strävan är ett utforskande arbetssätt där barnens lärprocesser är i fokus.

Pedagogisk dokumentation är en viktig del av vårt arbete. Genom den vill vi synliggöra barnens lärande men också den kompetens en grupp barn och vuxna tillsammans skapar. Dokumentationerna ligger sedan till grund för verksamhetens planering.

Genom kontinuerliga utvecklingssamtal ges du som vårdnadshavare möjlighet att utbyta information med förskolepersonalen kring barnets individuella utveckling och lärande samt hur förskolan kan bidra till att barnet trivs, lär och utvecklas.

Kontakta oss

013-206917

013-206852

Vill du besöka förskolan så kontakta oss via telefon så kommer vi överens om en tid som passar oss båda.

Postadress: Förskolan Sofielundsvägen 21
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fsksofielundsvagen21 https://www.linkoping.se/fsksofielundsvagen21

Rektor: Malin Holmertz
Telefon: 013 - 26 22 88

Biträdande rektor: Amanda Eriksson
Telefon: 013-20 64 76

Senast uppdaterad den 28 april 2023