Hoppa till huvudinnehåll

Lambohovs förskolor

Förskoleområdet Lambohov ligger i sydvästra Linköping och berör cirka 500 barn.

Våra förskolor

Sju kommunala förskolor tillhör området;

  • förskolan på Storskiftesgatan 50
  • förskolan på Tröskaregatan 110
  • förskolan på Rättaregatan 120
  • förskolan på Boställsgatan 6
  • förskolan Islandet på Utsädesgatan 60
  • förskolan på Utsädesgatan 120
  • förskolan på Lantbruksgatan 2

Området leds av en rektor och tre biträdande rektorer. I området jobbar cirka 90 medarbetare: förskollärare, barnskötare, tre försteförskollärare, en specialpedagog, en bemanningsplanerare, en vaktmästare, en administratör samt en processtödjare.

Gemensam verksamhetsidé 

På Lambohovs förskolor bedrivs utbildningen utifrån en gemensam verksamhetsidé som pekar ut en riktning för det pedagogiska arbetet. 

Vi erbjuder en utbildning som präglas av kreativitet, skapande, framtidstro och där samspel i grupp värdesätts. Med barnens intresse som utgångspunkt skapar varje avdelning sitt eget projekt som präglas av lekfulla undervisningssammanhang.

Utvecklingsarbete

Förskoleområdet har ett pågående arbete för att utveckla arbetsprocesserna inom skapande och kommunikation med hjälp av digital teknik.

Prioriterat läroplansmål

Arbetslaget ska skapa förutsättningar för barnen att utveckla sin förmåga att kommunicera, doku­mentera och förmedla upplevelser, erfarenheter, idéer och tankar med hjälp av olika uttrycksformer, såväl med som utan digitala verktyg (Lpfö 18).

Senast uppdaterad den 28 april 2023