Om förskolan

På förskolan Rosa arbetar vi utifrån förskolans läroplan med att utveckla barnen maximalt på ett lustfyllt sätt. Vi som pedagoger är medupptäckare i barnens intressen och utmanar dem vidare i sina tankar genom att ställa öppna frågor.

 

På förskolan Rosa arbetar pedagogerna aktivt för att möta det kompetenta barnet och ge barnen utmaningar och förutsättningar som de behöver. De mål vi arbetar med under hösten är språk och kulturell mångfald.

Vi vill att förskolans lärmiljöer ska locka till lek och lärande. Därför arbetar vi aktivt med att lärmiljöerna ska spegla barnets intresse och ge barnet de förutsättningar de behöver för att utmanas i sin utveckling och i sitt  lärande.

Familjerna är viktiga för oss och vi vill att familjerna ska få information om vad förskolan arbetar med. Därför skickar vi ut veckobrev med information om vad som händer på förskolan. Vi erbjuder även uppföljningssamtal, efter inskolning, utvecklingssamtal och föräldramöten under året.

Välkomna att kontakta oss för mer information eller för att boka tid för ett besök.
Telefon: 013-208468

 

Introduktion

Introduktionen, när man börjar på förskolan, sker under en till två veckor. De första dagarna är korta och introduktionstiderna anpassas efter ert barns behov. Under introduktionen är föräldern aktivt med i alla de rutiner som kännetecknar verksamheten på förskolan. Detta skapar trygghet för barnet och även för föräldern som ser hur rutinerna går till och hur vi bemöter alla barn.

Vi kommer finnas bredvid men inte ta över er roll. Syftet med detta är att inte för tidigt utnyttja barnets tillit då det verkar gå bra, utan vänta in barnet som först får lära känna förskolan tillsammans med er och oss.

Ni får under de första dagarna bekanta er med miljön och träffa introduktionsansvarig pedagog och de blivande kamraterna och de andra pedagogerna på förskolan. Dagarna kan innehålla bl.a. lek, fruktstund/sång, gruppverksamhet/utelek, lunch och vila. Detta sker tillsammans med övriga barn, pedagoger samt er föräldrar.

Introduktionen tar minst en vecka och den första veckan går det inte att kombinera den med att arbeta samtidigt.

Något som alltid är viktigt under barnets hela vistelse hos oss är att ni föräldrar är tydliga när ni säger hej då till ert barn. Barnet ska veta att ni går så att det inte behöver undra var ni tagit vägen. Är ert barn ledset vid lämning så låt pedagogerna trösta. Känn dig alltid välkommen att ringa om du undrar över hur det gått för ditt barn.

En öppen och rak kommunikation är en förutsättning för långt samarbete, så var inte rädda att lyfta saker ni funderar över. Viktigt för introduktionen är att den är sammanhållande. Om introduktionen avbryts kan man få börja om någon eller några dagar, detta för att skapa kontinuitet och trygghet.

Förskolan Föreningsgatan 19

Skicka e-post till Förskolan Föreningsgatan 19

E-post: vastraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-20 84 68

Besöksadress: Föreningsgatan 19 (se karta)

Postadress: Förskolan Föreningsgatan 19
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskforeningsgatan19 http://www.linkoping.se/fskforeningsgatan19

Rektor: Annika Bladh
Telefon: 013-29 46 24

Rektor biträdande: Therése Jönsson
Telefon: 013-26 27 34

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 29 mars 2019