Om förskolan

Förskolan Hästhagsvägen 8, Soldane, består av tre åldershomogena baser.

 

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och styrdokument. Vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner.

Alla förskolor är Grön Flagg-certifierade och arbetar för att barnen ska få uppleva sin närmiljö - sjön, skogen och våra inspirerande gårdar.

Välkommen!

Bas blå
Telefon 013-26 34 85

 

Bas grön
Telefon 013-26 34 86

 

Bas röd
Telefon 013-26 34 87

Förskolan Hästhagsvägen 8

Skicka e-post till Förskolan Hästhagsvägen 8

E-post: ostraskolomradet@linkoping.se

Telefon: 013-26 34 85

Besöksadress: Hästhagsvägen 8 (se karta)

Postadress: Förskolan Hästhagsvägen 8
581 81 LINKÖPING

Webbadress: http://www.linkoping.se/fskhasthagsvagen8 http://www.linkoping.se/fskhasthagsvagen8

Biträdande Förskolechef: Elin Adborn
Telefon: 013-20 53 03

Förskolechef: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31

Se fler kontaktuppgifter
Se färre kontaktuppgifter
Hjälpte informationen på den här sidan dig?

Hjälp oss förbättra webbplatsen

Hur skulle den här sidan kunna bli bättre?

Senast uppdaterad den 4 december 2018