Hoppa till huvudinnehåll

Om förskolan

På Förskolan Hästhagsvägen 8 finns plats för barn i åldrarna 1-5 år. Barnen är uppdelade på tre avdelningar. Samarbetet mellan avdelningarna är stort då det är viktigt för oss att alla barn och personal känner trygghet med varandra.

Utegården på förskolan Hästhagsvägen 8

 

Välkommen till Förskolor Ekängen/Tallboda

Vårt pedagogiska arbete grundar sig i Läroplan för förskolan, Lpfö -18. Läroplanen innehåller förskolans värdegrund och uppdrag, mål och riktlinjer.

#förvarjebarn

På alla våra förskolor arbetar vi projektinriktat utifrån barnens intresse och vi tror på det kompetenta barnet. Pedagogerna är härvarande, vi undersöker och lär tillsammans med barnen. Fokus ligger på lärprocessen och ett lustfyllt lärande, inte på resultatet. Vi värnar om barnens integritet och trygghet och är lyhörda för vad barnen säger och känner, #förvarjebarn.

Vi strävar efter att barnens glädje, inflytande, lek och nyfikenhet ska genomsyra utbildningen och att detta synliggörs i de olika lärmiljöerna, både inne och ute. Vi nyttjar och utforskar vår närmiljö samt arbetar aktivt med hållbar utveckling.

Inom Förskolor Ekängen/Tallboda finns tillgång till förste förskollärare, specialpedagog och kvalitetskoordinator som stödjer oss i vårt arbete. Vi eftersträvar ett gott samarbete och delaktiga vårdnadshavare, bland annat genom föräldraforum för samverkan.

Introduktion

Förskolor Ekängen/Tallboda har föräldraaktiv introduktion. Föräldraaktiv introduktion tillåter barn och vårdnadshavare att i lugn och ro ta in det som händer på förskolan och skapa nya relationer, utan att behöva ta avsked av vårdnadshavare de tre-fyra första dagarna på förskolan.

Under introduktionen får vårdnadshavare en inblick och insyn i förskolans utbildning och blir delaktiga i den. De får även kontakt med andra barn, vårdnadshavare och pedagoger.

Introduktionen beräknas ta cirka två veckor.

Varmt välkommen till oss!

Bas blå

Telefon 013-26 34 85

Bas grön

Telefon 013-26 34 86

Bas röd

Telefon 013-26 34 87

Postadress: Förskolan Hästhagsvägen 8
581 81 LINKÖPING

Webbadress: https://www.linkoping.se/fskhasthagsvagen8 https://www.linkoping.se/fskhasthagsvagen8

Rektor: Malin Hellström
Telefon: 013-26 36 31
Mail: [email protected]

Rektor biträdande: Rachel Enell Tanzi
Telefon: 013-26 39 59
Mail: [email protected]

Senast uppdaterad den 6 oktober 2023